Slavnostní přijímání do Cechu truhlářského

Vykročit pravou nohou, usmívat, se, položit prsty na hoblík, nechat se plácnout, zařadit se. Takové instrukce byly předány studentkám a studentům prvních ročníků oborů Truhlář, Umělecký truhlář, Nábytkářská a dřeva výroba a Uměleckořemeslné zpracování dřeva při nácviku na slavnostní přijímání do Cechu truhlářského. To se pak konalo v pátek 10. listopadu v podvečerních hodinách v prostorách jídelny Domova mládeže a všechny studentky a studenti si před zraky svých rodičů prošli tímto slavnostním rituálem.
Nezbývá, než všem popřát, aby se jim nejen ve studiu dařilo a aby je práce se dřevem, dlátem či pravítkem těšila.
Mgr. Věra Kosmáková

Vložil 17.11.2017 08:47 Čech Jaroslav