Přijímací řízení

Aktuálně: Rozhodnutí o vyhlášení 3. a 5. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2018-2019 Dokument PDF

Seznam přijatých uchazečů - obor Nábytkářská a dřevařská výroba Dokument PDF
Seznam přijatých uchazečů - obor Truhlářská a čalounická výroba a obor Tesařské práce Dokument PDF
Seznam přijatých uchazečů - obor Truhlář Dokument PDF
Seznam přijatých uchazečů do uměleckých oborů 1. kolo 2018 Dokument PDF

Rozhodnutí o vyhlášení 1.kola a přijímací kritéria na neumělecké obory pro školní rok 2018-2019 Dokument PDF

Uchazeči o maturitní čtyřletý obor 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba konají dle školského zákona státní jednotnou přijímací zkoušku 2018. Informace o JPZ uvádí Cermat zde:

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html#

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na umělecké obory pro školní rok 2018-2019 Dokument PDF
Kritéria pro přijímání uchazečů na umělecké obory pro školní rok 2018-2019 Dokument PDF
Informační leták k přijímání žáků pro školní rok 2018-19 Dokument PDF

Upozornění pro zákonné zástupce a všechny uchazeče:

Dle § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je součástí každé přihlášky ke vzdělávání na všechny obory školy potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu musí být tato skutečnost uvedena.

Přihláška na neumělecké obory Dokument PDF
Přihláška na umělecké obory Dokument PDF

Odkaz na tiskopisy přihlášek ke studiu na středních školách (s možností editace) ze stránek  Ministersta školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon),  vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád  vše v platném znění.

Pro další informace využijte kontakt:

Ing. Bc. Olga Pastyříková, ředitelka školy
mob. +420 736 520 025
paní Dagmar Pallová, sekretariát
email: ssno@ssno.cz
tel. +420 573 380 802

nebo nás navštivte osobně. Rádi Vám všechny dotazy zodpovíme.

Vložil 18.05.2018 17:51 Čech Jaroslav