Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Logo SŠNO

Střední škola nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem

Aktuality

1.6.2023

Plenér na Rusavě

20.5.2023

Ubytování žáků SŠNO Bystřice pod Hostýnem se řídí Vyhláškou č. 108/2005 Sb. O školskýchvýchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízení ze dne 22. 2. 2005SŠNO Bystřice pod Hostýnem provozuje typ ubytovacího zařízení Domov mládeže.Domov mládeže poskytuje žákům naší školy ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující navýchovně vzdělávací činnost středních školy a zajišťuje jim školní stravování. Vede žákyk plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností.Povinností každého ubytovaného žáka je odebírat celodenní stravu.Základní jednotkou DM je výchovná skupina, každou výchovnou skupinu vede jeden vychovatel.Žáci se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a případně i podle věku.Při umísťování žáka do domova mládeže přihlíží ředitelka ke vzdálenosti místa jeho bydliště, k jejichsociálním poměrům a zdravotnímu stavu.Zákonný zástupce nebo zletilý žák podává přihlášku k ubytování každý rok.Termín přihlášek na domov mládeže SŠNO Bystřice pod Hostýnem je do 15. 6. 2023Zákonní zástupci nebo zletilí žáci budou písemně vyrozuměni o přijetí, či nepřijetí k ubytování.

Zobrazit vše

Systém pro základní, střední a vyšší odborné školy.

Další novinky a dění na naší škole můžete sledovat také na  sítích.

Škola zajišťuje stravování studentů ve vlastních jídelnách

 

cz_zk.jpg (JPG 1171x475px )     logo_fibo_male.jpg (JPG 400x112px )UTB Mendelova univerzita Logo Vydona    Logo Trachea