Informace pro rodiče

Tyto informace jsou standardně uvedeny v menu  "Student - Informace pro rodiče", aktuálně i zde:

Informace pro rodiče žáků maturitních oborů školy.
Ve dnech 20.5 až 31.5.2019 vykonají žáci tříd N1, S1, NS2 a NS3 povinnou odbornou řízenou praxi. Žáci 1. ročníku ji konají v dílnách praktické výuky školy. Žáci 2. a 3. ročníku ji vykonají  ve smluvních odborných firmách školy dle rozpisu. Nástup žáků do dané firmy je v pondělí 20.5.2019  v 7.00 hodin. Pracovní doba je 7 hodin / den. Žáci si průběžně vedou evidenční list své praxe.
Rozpis žáků pro jednotlivé firmy Dokument PDF

Informace pro zákonné zástupce žáků a nově přijaté žáky 1. ročníku (školní rok 2019 - 2020)  
Informace pro žáky dle oborů školy Dokument PDF
Osobní list žáka školy Dokument PDF
Informace o adaptačním kursu Dokument PDF
Zdravotní dotazník (odevzdá se před konáním kursu) Dokument PDF
Informace o ubytování a stravování Dokument PDF
Přihláška ke stravování žáka školy Dokument PDF
Potvrzení o zřízení inkasa za ubytování a stravování Dokument PDF
Nabídka kroužků a volnočasových aktivitDokument PDF

Úřední hodiny o prázdninách jsou ve středu od 9.00 do 11.00 hod.

 

Školská rada
Zápis o výsledcích voleb do Rady školy 13.11.2017 Dokument PDF
Členové školské rady Dokument PDF

 

Vložil 08.05.2019 21:35 Čech Jaroslav