Od 3.8. vaříme i pro cizí strávníky

**************************************************************************************************************************************
Vážení strávníci, od pondělí 3.8.2020 je školní jídelna opět v provozu a to i pro cizí strávníky. Obědy si můžete nahlásit telefonicky 573 381 253 nebo přes internet. 
**************************************************************************************************************************************

Při nástupu je nutností mít zřízeno inkaso ve prospěch účtu školní jídelny (potvrzení o zřízení inkasa stáhnete a vytisknete zde a potvrďte u své banky) - doporučený limit je 3 300,-Kč,  č. ú. jídelny: 837 940 0207/0100. Pokud platbu provádíte bezhotovostním převodem, je třeba uvést JMÉNO ŽÁKA! Při nástupu by každý měl mít doporučený limit uhrazen, případně jej složí v hotovosti k rukám vedoucí školní jídelny paní Závorové, která bude taktéž přítomna. Pokud tato podmínka nebude splněna, žák nemůže být 31. 8. 2020 ubytován!

Upozornění na změnu: objednávání a odhlašování stravy pro aktuální den je možné pouze do 06.00 hodin ráno.

Jídelní lístek přes aplikaci www.strava.cz 
Přihlášení na stránky www.strava.cz

Informace k systému objednávání stravy přes web a k použití čipů při odběru stravy.
Od začátku roku 2019 je třeba objednávání a odhlašování stravy přednostně provádět přes webové rozhraní www.strava.cz  Kód jídelny SŠNO Bystřice pod Hostýnem je 4605. Přihlašovací údaje obdržíte v kanceláři školní jídelny u paní Závorové. Po stažení příslušné aplikace je možno využít pro tuto službu i mobilní telefon se systémem Android.
Použití webového rozhraní Dokument PDF
Použití mobilního telefonu Dokument PDF
Od 1.2.2019 bude zapotřebí pro odběr stravy použít čip. Studenti a zaměstnanci školy použijí čip, který mají pro vstup do školy. Před prvním použitím čipu při odebrání  stravy jej aktivují u vedoucí školní jídelny. Cizí strávníci si čip zakoupí v kanceláři školní jídelny.

Vnitřní řád školní jídelny Dokument PDF

Vložil 05.08.2020 06:57 Čech Jaroslav