Podmínky výuky žáků od 11.5.2020

Informace k výuce pro žáky posledních ročníků od 11. 5. 2020

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. 4. 2020 rozhodla o možné osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků středních škol a to za účelem přípravy na maturitní a závěreční zkoušky. Docházka nebude povinná a bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Třídní učitel osloví žáky své třídy pro zjištění jejich přítomnosti ve výuce po 11. 5. 2020 ve škole.

Vyučující si své žáky vyzvedne v dohodnutý čas u hlavního vchodu školy a vybere od nich Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (uveřejněno na stránkách školy). Poučí je o nutnosti striktního dodržování hygienických zásad. Nutností bude dodržování minimálních odstupů 2m, povinnost nosit roušky - každý žák si donese 2 roušky a sáček na uložení, minimalizace shromažďování před budovou a v budově školy, nutnost dezinfekce rukou ve třídách (zajistí škola).

Ubytování na Domově mládeže je specifikováno v příručce „Ochrana zdraví a provoz DM a internátů v období do konce školního roku 2019/2020“.

Informace ohledně stravování budou dodatečně zveřejněny a upřesněny na našich stránkách: www.ssno.cz. jakmile máme aktuální informace, ihned je zveřejňujeme, a proto sledujte stránky školy!

Jsme přesvědčeni, že společnými silami, ukázněností a dodržováním nezbytných opatření nikdo nebudeme v ohrožení a společně tuto náročnou dobu zvládneme ku prospěchu nás i všech kolem.

 Ing. Bc. Olga Pastyříková + kolektiv zaměstnanců školy

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Dokument PDF

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ Dokument PDF

Důležité informace k ubytování žáků na Domově mládeže SŠNO Bystřice pod Hostýnem Dokument PDF

Ochrana zdraví a provoz DM a internátů v období do konce školního roku 2019/2020 Dokument PDF

Vložil 05.05.2020 15:56 Čech Jaroslav