Přijímací řízení 2019/2020

Tyto informace jsou standardně uvedeny v menu  "Uchazeč - Přijímací řízení", aktuálně i zde:

Aktuálně:

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor 3342M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba:
Sdělení ředitelky školy Dokument PDF

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na obor NDV Dokument PDF

Vyhlášení 2. kola přij. řízení na neumělecké obory školy - Nábytkářská a čalounická výroba, Truhlář , Tesařské práce a Truhlářská a čal. výroba Dokument PDF
Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na umělecké obory školy – Uměleckořemeslné zpracování dřeva a Umělecký truhlář Dokument PDF.

Poučení a seznam přijatých uchazečů na obor Truhlář pro školní rok 2019-2020 Dokument PDF
Poučení a seznam přijatých uchazečů na obor Truhlářská a čalounická výroba pro školní rok 2019-2020 Dokument PDF

Oznámení rozhodnutí ředitelky školy o přijetí uchazečů na umělecké obory, 3.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 vč. seznamu přijatých uchazečů Dokument PDFOznámení rozhodnutí ředitelky školy o přijetí uchazečů na umělecké obory, 2.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 vč. seznamu přijatých uchazečů Dokument PDFOznámení rozhodnutí ředitelky školy o přijetí uchazečů na umělecké obory, 1.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 Dokument PDF 

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na umělecké obory, 1.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 Dokument PDF 

===========================================================

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2019/2020

Zřizovatelem Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem je Zlínský kraj (jsme státní škola, školné se neplatí).

Ve školním roce 2019/2020 bude škola otevírat tyto studijní obory:

1. Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

    a) obor 3342M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

         Uchazeči na obor 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba konají povinně státní přijímací zkoušku dle Cermat Praha.
         Detaily o státní jednotné přijímací zkoušce najdete na
         https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html
         Podrobnosti o přijímacím řízení školy budou uvedeny v přijímacích kritériích, které budou vyhlášeny do 31.1.2019
        1. termín jednotné přijímací zkoušky: 12. dubna 2019
        2. termín jednotné přijímací zkoušky: 15. dubna 2019
        Rozhodnutí o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a přijímacích kritérií pro neumělecké maturitní obory školní rok 2019/2020 Dokument PDF

    b) obor 8251L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – uchazeči konají talentovou zkoušku 
        Termín II. kola talentové přijímací zkoušky: 21. února 2019 ve 13.00 hodin
        Oznámení rozhodnutí ředitelky školy o přijetí uchazečů na umělecké obory, 3.kolo přij. řízení pro školní rok 2019/2020 vč. seznamu přijatých uchazečů Dokument PDF
        Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na umělecké obory, 1.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 Dokument PDF 
        Rozhodnutí o vyhlášení 3 kola přij. řízení umělecké obory
        Přijímací kritéria na umělecké obory Dokument PDF
        Výsledky hodnocení talentových zkoušek 1. kola ze dne 8 a 10.1.2019 Dokument PDF
        Termín podání přihlášky ke studiu je do 11.2. 2019.

2. Obory vzdělání ukončené výučním listem:

    a) Obor 8251H/02 Umělecký truhlář a řezbář – uchazeči konají talentovou zkoušku 
        Termín II. kola talentové přijímací zkoušky: 21. února 2019 ve 13.00 hodin
Oznámení rozhodnutí ředitelky školy o přijetí uchazečů na umělecké obory, 3.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 vč. seznamu přijatých uchazečů Dokument PDF
        Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na umělecké obory, 1.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 Dokument PDF 
        Rozhodnutí o vyhlášení 3 kola přij. řízení umělecké obory
        Přijímací kritéria na umělecké obory Dokument PDF
        Výsledky hodnocení talentových zkoušek 1. kola ze dne 8 a 10.1.2019 Dokument PDF
        Termín podání přihlášky ke studiu je do 11.2. 2019.

     b) Obor 3356H/01 Truhlář
          Žáci budou finančně dotováni stipendiem Zlínského kraje
     c) Obor 3356E/01 Truhlářská a čalounická výroba
     d) Obor 3664E/01 Tesařské práce
          Přijímací zkouška se nekoná.
         Poučení a seznam přijatých uchazečů na obor Truhlář pro školní rok 2019-2020 Dokument PDF
         Poučení a seznam přijatých uchazečů na obor Truhlářská a čalounická výroba pro školní rok 2019-2020 Dokument PDF
         Rozhodnutí o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a přijímacích kritérií pro neumělecké učební obory školní rok 2019/2020 Dokument PDF
         Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení bude dne 22. dubna 2019.

Dny otevřených dveří školy:

Srdečně Vás zveme k návštěvě naší školy. V uvedených dnech Vám budou otevřeny budovy školy, které si můžete prohlédnout a kde Vám budou sděleny všechny informace o vybraném oboru vzdělání.
Termíny a čas konání: 
     Pátek a sobota 15 a 16. 2. 2019
     (pátky od 12.00 - 17.00 hod., soboty od 8.00 - 12.00 hod.),

Návštěva školy je možná také po předběžné dohodě individuálně mimo uvedené termíny. 
Další dotazy na e-mail: ssno@ssno.cz nebo telefonicky na tel. č. 573 380 802

Upozornění pro zákonné zástupce a všechny uchazeče:

Dle § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je součástí každé přihlášky ke vzdělávání na všechny obory školy potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu musí být tato skutečnost uvedena.

Přihláška na neumělecké obory Dokument PDF
Přihláška na umělecké obory Dokument PDF

Odkaz na tiskopisy přihlášek ke studiu na středních školách (s možností editace) ze stránek  Ministersta školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon),  vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád  vše v platném znění.

Nabídka kroužků a volnočasových aktivit pro školní rok 2018/2019 Dokument PDF

Pro další informace využijte kontakt:

Ing. Bc. Olga Pastyříková, ředitelka školy
mob. +420 736 520 025
paní Pallová, kancelář školy
email: ssno@ssno.cz
tel. +420 573 380 802

nebo nás navštivte osobně. Rádi Vám všechny dotazy zodpovíme.

Vložil 29.04.2019 18:46 Čech Jaroslav