Přijímací řízení

Tyto informace jsou standardně uvedeny v menu "Uchazeč - Přijímací řízení", aktuálně i zde: 

Pozvánka na úvodní setkání přijatých uchazečů oboru 33-56-H/01 Truhlář a informace o datumu zveřejnění přijatých uchazečů Dokument PDF 

===========================================================================================

Oznámení rozhodnutí ředitelky školy o přijetí uchazečů na umělecké obory ve 2. kole přijímacího řízení Dokument PDF
Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář Dokument PDF
Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva Dokument PDF
===========================================================================================
Odkaz na testy Cermat Praha k procvičování na přijímací zkoušky  z ČJL a MAT pro obor 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba
Nabídka pro obory Truhlář a Umělecký truhlář k získání vzdělání s MZ Dokument PDF============================================================================================
 Vzor odvolání k nepřijetí uchazeče Dokument PDF 
============================================================================================

Rozhodnutí o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na neumělecké obory do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021  Dokument PDF
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání s maturitní zkouškou 33-42-M01 Nábytkářská a dřevařská výroba Dokument PDF
Kritéria pro přijímací řízení neuměleckých oborů vzdělání s výučním listem Dokument PDF

============================================================================================

Rozhodnutí o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na neumělecké obory do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021  Dokument PDF
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání s maturitní zkouškou 33-42-M01 Nábytkářská a dřevařská výroba Dokument PDF
Kritéria pro přijímací řízení neuměleckých oborů vzdělání s výučním listem Dokument PDF

============================================================================================

Rozhodnutí o vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do 1. ročníku na umělecké obory pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF 

Další informace:

Kritéria přijímání uchazečů ke vzdělávání na umělecké obory pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF
Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF

Vložil 19.03.2020 07:31 Čech Jaroslav