Úplata za ubytování žáků na DM

Na základě Vyhlášky č. 108/2005 Sb. - Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění § 5 odst. 4:

Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží

bude žákům po dobu trvání mimořádného opatření vydaného v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 účtována pouze poměrná část platby za skutečné využití ubytovacích služeb.

Bystřice pod Hostýnem 11. 3. 2020

Ing. Bc. Olga Pastyříková
Ředitelka školy

Vložil 21.04.2020 20:48 Čech Jaroslav