VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Tyto informace jsou standardně uvedeny v menu "Uchazeč - Přijímací řízení", aktuálně i zde: 

Aktuální informace ke dni 22.4.2020

Vážení a milí zájemci o studium na naší škole,
den 22. 04.2020 je prvním dnem, kdy lze v 1. kole přijímacího řízení vydat rozhodnutí v oborech vzdělávání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška. V souvislosti s výše uvedeným bychom Vás rádi upozornili na skutečnosti související s přijímacím řízením upravené zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Zápisový lístek Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nejzazší termín: 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Pokud jste byli přijati na daný obor a jste již rozhodnuti, že chcete u nás studovat, budeme rádi, když zápisový lístek odevzdáte co nejdříve. Prosíme, nezapomeňte na zápisovém lístku uvést obor, který chce uchazeč studovat, dále je třeba zápisový lístek podepsat jak uchazečem, tak zákonným zástupcem. Zápisový lístek můžete zaslat na adresu: Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394, 768 61, odevzdat osobně na studijním oddělení - úřední hodiny 8 – 12 hod. nebo vhodit do schránky na hlavní budově školy.
Všem přijatým uchazečům srdečně blahopřejeme.

Seznam přijatých žáků oboru 33-56-H/01 Truhlář pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF

Výsledky přijímacího řízení oboru 33-56-H/01 Truhlář Dokument PDF
Výsledky přijímacího řízení oboru 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Dokument PDF
Výsledky přijímacího řízení oboru 36-64-E/01 Tesařské práce Dokument PDF

Zápisový lístek - základní informace Dokument PDF
Osobní list žáka školy Dokument PDF
Přihláška na Domov mládeže pro školní rok 2020-21 Dokument PDF
Vzory souhlasů na GDPR Dokument PDF
INFORMACE K PŘEDBĚŽNÝM VÝSLEDKŮM 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBOR 33-56-H/01 TRUHLÁŘ pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF

Seznam uchazečů, kteří vyhověli přijímacímu řízení pro školní rok 2020-21 Dokument PDF

===========================================================================================

Informace pro rodiče na jednotnou přijímací zkoušku pro přijetí na obor 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba:
Centrum pro uchazeče připravilo průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky:
https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/256-centrum-pro-uchazece-pripravilo-pruvodce-pripravou-na-konani-jednotne-prijimaci-zkousky

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ a k ukončování středoškolského vzdělávání Dokument PDF
Schéma přijímací zkoušky Dokument PDF
Odkaz na stánky MŠMT...

===========================================================================================

Oznámení rozhodnutí ředitelky školy o přijetí uchazečů na umělecké obory ve 2. kole přijímacího řízení Dokument PDF
Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář Dokument PDF
Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva Dokument PDF

===========================================================================================
Odkaz na testy Cermat Praha k procvičování na přijímací zkoušky  z ČJL a MAT pro obor 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba
Nabídka pro obory Truhlář a Umělecký truhlář k získání vzdělání s MZ Dokument PDF============================================================================================
 Vzor odvolání k nepřijetí uchazeče Dokument PDF 
============================================================================================

Rozhodnutí o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na neumělecké obory do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021  Dokument PDF
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání s maturitní zkouškou 33-42-M01 Nábytkářská a dřevařská výroba Dokument PDF
Kritéria pro přijímací řízení neuměleckých oborů vzdělání s výučním listem Dokument PDF

============================================================================================

Rozhodnutí o vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do 1. ročníku na umělecké obory pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF 

Další informace:

Kritéria přijímání uchazečů ke vzdělávání na umělecké obory pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF
Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF

Vložil 14.05.2020 16:13 Čech Jaroslav