Úplata za ubytování žáků na DM...

Úplata za ubytování žáků na domově mládeže.
 
Na základě Vyhlášky č. 108/2005 Sb. - Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění § 5 odst. 4:
 
Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.
 
Žákům bude za měsíc duben a následující měsíce po dobu trvání mimořádného opatření vydaného v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 účtována pouze poměrná část platby za skutečné využití ubytovacích služeb.
 
Bystřice pod Hostýnem 19. 04. 2021
 
Ing. Bc. Olga Pastyříková
Ředitelka školy