Umělecké obory - V. kolo přijímacího řízení

Rozhodnutí o vyhlášení pátého kola přijímacího řízení

                do 1. ročníku na umělecké obory 

                               pro školní rok 2021/2022

 

Ředitelka školy podle § 60f zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č.353/2016 v platném znění vyhlašuje tímto k naplnění předpokládaného stavu žáků 5. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání a stanovuje následující podrobnosti přijímacího řízení:

 

1) Obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou:

4letý obor 82-51-L/02  Uměleckořemeslné zpracování dřeva (zaměření Práce truhlářské)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:            8

 

2) Obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem:

3letý obor  82-51-H/02  Umělecký truhlář a řezbář (zaměření Umělecký truhlář)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:            8

 

Termín podání přihlášek:

Uchazeči odešlou přihlášku ředitelce Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem nejpozději v termínu  do 25. května 2021.

 

Adresa školy:

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Holešovská 394

768 61 Bystřice pod Hostýnem

 

Termín konání talentové zkoušky pro páté kolo přijímacího řízení:
Pro 5. kolo přijímacího řízení je stanoven jeden termín konání:  3. června 2021 ve 13.00 hodin 
 
Všichni přihlášení žáci obdrží písemnou pozvánku k vykonání talentové přijímací zkoušky.
Žáci jsou přijímáni do uvedených oborů podle přijímacích kritérií platných pro 1. kolo zveřejněných na www.ssno.cz.

 

 

V Bystřici pod Hostýnem 20. 4. 2021

                                                                                                                  Ing. Bc. Olga Pastyříková

                                                                                                                          ředitelka školy