Volby do školské rady

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÝCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI STŘEDNÍ ŠKOLE NÁBYTKÁŘSKÉ A OBCHODNÍ BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
 
Ředitelka Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), řádné volby do Školské rady při Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem.
Volby budou probíhat v souladu s platným Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem školy (Zlínský kraj).
Vzhledem k ukončení funkčního období všech členů školské rady, které nastane v červnu 2021, proběhnou volby nových členů pro volební období 2021 – 2024.
 
Rada Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a ustanovením §59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., krajské zřízení, v platném znění, stanovila počet členů školské rady při Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem v celkovém počtu šesti členů.
Volební řád upravuje volbu
       - jedné třetiny ze stanoveného počtu členů školské rady volenou
         zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků,
       - jedné třetiny ze stanoveného počtu členů školské rady volenou
         pedagogickými pracovníky školy,
       - jedna třetina ze stanoveného počtu členů školské rady se nevolí;
         na základě návrhu ředitele školy ji jmenuje zřizovatel školy.

 

Žádáme všechny zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem, aby se voleb zúčastnili a zvolili si tak své dva zástupce ve školské radě.
 
Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků jsou navrženi a s kandidaturou souhlasí:
        1. Řeháčková Pavla, matka nezletilé žákyně třídy DN1
        2. Ponížilová Kateřina, matka nezletilého žáka třídy DN1
        3. Dvorčák Radek, otec nezletilého žáka třídy TH1
        4. Zábranský Jakub, zletilý žák třídy S3
 
Výše uvedeni kandidáti byli navrženi ze strany rodičů a žáků tříd prostřednictvím komunikace s třídními učiteli.
 
Vlastní hlasování proběhne elektronicky v termínu od 3. 5. 2021 do 16. 5. 2021 prostřednictvím informačního systému školy Edookit. Volbu proveďte odpovědí na zprávu, kterou obdržíte v Edookitu s vyznačením dvou kandidátů, kterého volíte.
Oprávněný volič tudíž udělí svůj hlas dvěma kandidátům. Členy Rady školy se stanou dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
 
Případné dotazy k vyhlášeným řádným volbám zodpovíme na telefonu 573 380 802, případně osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech v době od 7.00 – 15.00 hodin.
 
V Bystřici pod Hostýnem 28. 4. 2021                                               Ing. Bc. Olga Pastyříková
                                                                                                                         ředitelka školy