Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ubytování na domově mládeže – školní rok 2023/2024

Ubytování na domově mládeže – školní rok 2023/2024


Ubytování žáků SŠNO Bystřice pod Hostýnem se řídí Vyhláškou č. 108/2005 Sb. O školských
výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízení ze dne 22. 2. 2005
SŠNO Bystřice pod Hostýnem provozuje typ ubytovacího zařízení Domov mládeže.
Domov mládeže poskytuje žákům naší školy ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na
výchovně vzdělávací činnost středních školy a zajišťuje jim školní stravování. Vede žáky
k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností.
Povinností každého ubytovaného žáka je odebírat celodenní stravu.
Základní jednotkou DM je výchovná skupina, každou výchovnou skupinu vede jeden vychovatel.
Žáci se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a případně i podle věku.
Při umísťování žáka do domova mládeže přihlíží ředitelka ke vzdálenosti místa jeho bydliště, k jejich
sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.
Zákonný zástupce nebo zletilý žák podává přihlášku k ubytování každý rok.
Termín přihlášek na domov mládeže SŠNO Bystřice pod Hostýnem je do 15. 6. 2023
Zákonní zástupci nebo zletilí žáci budou písemně vyrozuměni o přijetí, či nepřijetí k ubytování.