Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Upozornění na platby za zdravotní pojištění žáků

Platby za zdravotní pojištění žáků

Každý žák základní školy je automaticky z pohledu zákona státním pojištěncem. Absolvováním devítky a odchodem ze základky tento režim končí, stát za dítě přestává pojišťovně hradit zdravotní pojištění.

Pokud žák chce v tomto režimu pokračovat i nadále, je třeba, aby své zdravotní pojišťovně nahlásil, že po skončení základní školy pokračuje ve studiu!

Tuto povinnost mají zákonní zástupci nezletilých studentů a v případě zletilosti sami zletilí studenti.

Pokud by žák nebyl přehlášený, má povinnost platit si sám zdravotní pojištění, což je nyní 2 336 Kč měsíčně