Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Bystřický hackathon

19 účastníků, 5 soutěžních týmů, 7 hodin společné práce, 1 vítězný nápad a dva oceněné týmy. Tak by se dal ve stručnosti shrnout Hackathon Bystřice pod Hostýnem, který se konal v pátek 17. května 2024 v prostorách zámecké konírny Zámku Bystřice pod Hostýnem. Pořádající organizací byla zlínská regionální kancelář CzechInvestu a Město Bystřice pod Hostýnem. Vítězné týmy si rozdělily finanční odměnu ve výši 25 000 Kč a věcné ceny od partnera TON a.s. a dalších.

 

“Jsem moc rád, že se nám podařilo navázat spolupráci s regionální kanceláří CzechInvestu, která nám nabídla možnost Hackathon uspořádat. Vnímám jej jako první krok na cestě k většímu zapojení veřejnosti do rozvoje města,” objasnil jeden z důvodů pořádání akce starosta Zdeněk Rolinc. Přihlášky do hackathonu byly do konce dubna otevřené každému, kdo měl zájem svým nápadem přispět k rozvoji Bystřice pod Hostýnem a jejího okolí.

 

Dohromady se přihlásilo 19 účastníků, mezi nimiž nechyběli studenti, podnikatelé a zaměstnanci místních firem. Po krátkém ranním úvodu pak byli formou hry rozděleni do týmů a vylosovali si své patrony. Ti jim po celý den pomáhali posouvat jejich myšlenky kupředu s cílem vymyslet životaschopný projekt, který povede k řešení některé ze zadaných výzev, jako například zvýšení atraktivity Bystřice pro mladé lidi, rozvinutí potenciálu cestovního ruchu nebo podpora podnikání a podnikavost v regionu. Pro hackathon bylo vytipováno několik lokalit ve vlastnictví města, do kterých mohly soutěžní týmy své záměry zasadit. Vybrat si mohli třeba místní zámek, parkoviště pod Svatým Hostýnem, sportovní areál Zahájené nebo třeba areál bývalé čističky odpadních vod v ulici Kroužky.

 

Soutěžícím byli také k dispozici zkušení mentoři z různých oblastí, se kterými se mohli průběžně radit a diskutovat nad jejich nápady. Kromě toho se mohli účastníci se svými otázkami obrátit i na přítomné zaměstnance CzechInvestu či bystřického městského úřadu, kteří jim byli nápomocni svými znalostmi z oblasti realizace projektů, dotačních programů či plánů rozvoje města. “Toto je třetí hackathon, který pořádáme, a ze zkušenosti ze dvou předchozích očekávám, že opět vzejde řada zajímavých nápadů týkajících se rozvoje regionu, zlepšení kvality života a podpory cestovního ruchu a podnikání. Pokud bych si já měla vybrat lokalitu, která by stála za pozornost účastníků, tak by to byl zámek,” přála si Lenka Kalužová, ředitelka regionální kanceláře CzechInvestu ve Zlíně.

 

Po celodenní práci došlo po 17. hodině odpoledne na prezentace jednotlivých projektů, kdy na samotné představení nápadu měly týmy 10 minut a další 3 minuty jim mohla porota klást otázky. V porotě nechyběli zástupci vedení města, stejně jako zástupci CzechnInvestu, společnosti TON a.s a Klobuckého podnikatelského inkubátoru. Postupně zhlédli 5 zajímavých prezentací zaměřených na rozvoj města:

1. První tým připravil návrh rekonstrukce Sušilova domku a jeho přeměny na multifunkční objekt, ve kterém nebude chybět kavárna s dětskou hernou, klubovna, hudební zkušebny nebo vnitřní zahrada s prostorem pro pořádání svateb a dalších akcí.

2. Druhý tým se zaměřil na vybudování co-workingového centra včetně přednáškového sálu pro workshopy a přednášky.

3. Do prostoru parku Zahájené a travnaté plochy za budovou České pošty umístil třetí tým zážitkový park s vodními prvky a odpočinkovou zónu. Kromě toho byla součástí návrhu i poznávací městská hra.

4. Stejně jako druhý tým, tak i ten čtvrtý svoji pozornost zaměřil na vytvoření co-workingového centra, a to v prostorách horního patra budovy na ul. 6. května 1071. Součástí jejich návrhu byly i řemeslné dílny v areálu bývalé ČOV na ulici Kroužky.

5. Pátý tým se rozhodl oživit zámek a umístit do jeho prostor penzion v dobovém duchu a restauraci a sklepení zámku využít pro únikovou hru několika kategorií - pro děti i dospělé.

 

Vybrat nejlepší projekt nebylo snadné a finálnímu rozhodnutí předcházela intenzivní diskuze celé poroty. Ta hodnotila nejen prezentaci projektu, ale i celodenní práci týmu, originalitu návrhu a jeho skutečnou realizovatelnost. Vítězem hackathonu se stal nakonec tým ve složení Barbora Borges, Matyáš Vlček, Vít Nožka a Karel Mikulčák, který přišel s návrhem na rekonstrukci Sušilova domu. Za svůj nápad získal finanční odměnu ve výši 15 000 Kč. Porota ocenila ještě 2. místo, a to projekt na oživení zámku a vybudování zážitkové restaurace a únikové hry. Mladý tým ze SŠNO v Bystřici pod Hostýnem ve složení Matěj Volný, Martin Jančík a Tomáš Zavadil si rozdělil odměnu 10 000 Kč. Všechny týmy si odnesly také věcné dárky od organizátorů a partnerů akce. Starosta Zdeněk Rolinc výsledky hackathonu doplnil svým komentářem: “Všechny prezentace byly dobře zpracované, bohužel ale z našeho pohledu nebyly všechny projekty realizovatelné, ať už z hlediska financí či koncepce rozvoje města. Velmi jsme ale ocenili oživení Sušilova domku, ve kterém vítězný tým dokázal funkčně spojit expozici o životě Františka Sušila s multifunkčním využitím objektu. Radost mi udělali i studenti místní SŠNO s prezentací o rozvoji zámku a jsem velmi rád, že jsme se shodli v ocenění i jejich týmu.”

 

Vítězné návrhy mohou v budoucnu sloužit jako podklad a inspirace při případných investicích do městských objektů. Město Bystřice pod Hostýnem tímto děkuje všem účastníkům za jejich čas i úsilí, které vynaložili při vymýšlení projektů. Poděkování patří i partnerům akce, společnosti TON a.s., Technologickému inovačnímu centru Zlín a Klobuckému podnikatelskému inkubátoru. V neposlední řadě město děkujeme regionální kanceláři CzechInvestu ve Zlíně, bez jejichž iniciativy a pomoci s celým průběhem by akce vůbec nemohla vzniknout.

 

Postřehy studentů

Jednoho dne pan starosta přišel do školy a začal nám povídat o této akci, která nás moc zaujala, a tak jsme se rozhodli, že to zkusíme. Akce proběhla 17. května v prostorách zámecké konírny. Začínalo se rozdělením do skupin, celkově nás bylo 19 a ve skupině jsme byli tři. Byli jsme rádi, že jsme byli spolu. Dostali jsme na zpracování 9 hodin a několik prostorů, ze kterých jsme si vybrali prostory zámku a pilně jsme se pustili do tvorby prezentace. V 17 hodin jsme doladili detaily prezentace a šli jsme prezentovat před porotou. Nejdříve se naše naděje na výhru oddálily, protože porota se netvářila nadšeně, ale nakonec jsme získali druhé místo, za které jsme byli velmi rádi. Po ukončení akce jsme zavolali našemu panu třídnímu, chtěli jsme ho potěšit. Celá akce nám přinesla nové zkušenosti a lepší mluvený projev před porotou.

Martin Jančík, Matěj Volný, Tomáš Zavadil – třída S1