Umělecké obory - I. kolo přijímacího řízení

Rozhodnutí o vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

                do 1. ročníku na umělecké obory 

                      pro školní rok 2021/2022

 

Ředitelka školy podle § 60, odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a §3, odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 353/ 2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění vyhlašuje tímto 1. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání a stanovuje následující podrobnosti přijímacího řízení:

 

1) Obory vzdělání zakončený maturitní zkouškou:

 

4letý obor 82-51-L/02  Uměleckořemeslné zpracování dřeva (zaměření práce truhlářské)

forma studia:                                                              denní

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:          24

 

4letý obor 82-41-M/11  Design interiéru (zaměření design interiéru a nábytku)

forma studia:                                                               denní

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:         18

 

2) Obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem:

 

3letý obor  82-51-H/02  Umělecký truhlář a řezbář (zaměření Umělecký truhlář)

forma studia:                                                              denní

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:         14

 

Termín podání přihlášek:

Uchazeči odešlou přihlášku ředitelce Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem nejpozději v termínu  do  30. listopadu 2020.

 

Adresa školy:      Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Holešovská 394

768 61 Bystřice pod Hostýnem

 

Termíny pro první kolo přijímacího řízení:

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny dva termíny, ze kterých si uchazeči zvolí jeden termín:

 

  1. Termín:   5. ledna 2021 od 8:00 hodin
  2. Termín:   7. ledna 2021 od 8:00 hodin

 

Uchazeči označí zvolený termín talentové zkoušky na své přihlášce ke vzdělávání!

 

Všichni přihlášení žáci obdrží nejpozději do 11. prosince 2020 pozvánku k vykonání talentové přijímací zkoušky na uvedené obory. Žáci jsou přijímáni do uvedených oborů podle přijímacích kritérií zveřejněných v souladu s výše uvedenou legislativou.

 

 

 

 V Bystřici pod Hostýnem 5. 10. 2020

                                                                                                                  Ing. Bc. Olga Pastyříková

                                                                                                                          ředitelka školy