Neumělecké obory - I. kolo přijímacího řízení

Rozhodnutí o vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

               do 1. ročníku pro neumělecké obory

                                      pro školní rok 2021/2022

 

Ředitelka školy podle § 60 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a §3 odst. 2 vyhlášky MŠMT č.353/2016 v platném znění vyhlašuje tímto 1. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání a stanovuje následující podrobnosti přijímacího řízení.

 

Přihlášku odešle uchazeč ředitelce Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem nejpozději do

                                                  1. března 2021.
Všichni uchazeči ve své přihlášce uvedou zvolené pořadí středních škol podle svého zájmu – obor 1 a škola, obor 2 a škola, které vyplní ve své podané přihlášce.

 
Další informace dle oborů vzdělávání:

 

1) Obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou:

 

4letý obor 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba
forma studia: denní
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:                  14
Termíny konání prvního kola přijímacího řízení:             1. termín 14. 4. 2021
                                                                                                  2. termín 15. 4. 2021

                                                                                                  Zvolený termín uvede uchazeč na své přihlášce.
                                                      Náhradní termín:             26. 4. 2021

 

Na základě rozhodnutí ředitelky školy uchazeči jednotnou přijímací státní zkoušku NEKONAJÍ. Koná se jen školní přijímací zkouška z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY. V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru, ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE NEKONÁ. Rozhodnutí o nekonání školní přijímací zkoušky bude oznámeno do 8. 3. 2021 na www stránkách školy. BEZODKLADNĚ, nejpozději do 19. 3. 2021, budou o nekonání školní přijímací zkoušky informováni uchazeči o vzdělání. V tomto případě bude pořadí uchazečů stanoveno na základě předchozího prospěchu ze ZŠ.

 

TERMÍN vyhlášení výsledků přijímacího řízení je 28. 4. 2021.

 
Další informace jsou obsaženy v přijímacích kritériích zde.

 

2) Obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

 

3letý obor 33-56-H/01 truhlář
forma studia: denní
předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 46

 

3letý obor 33-56-E/01 truhlářská a čalounická výroba
forma studia: denní
předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 7

 

3letý obor 36-64-E/01 tesařské práce
forma studia: denní
předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 7

 

Uchazeči na uvedené tři obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem nekonají přijímací zkoušky.

 

Pokud se na obory vzdělání 33-56-E /01 a 36-64-E/01 přihlásí v součtu obou oborů méně než 6 žáků celkem, nebudou uvedené obory ve školním roce 2021/2022 otevřeny. Pro oba obory je podmínkou přijetí doporučení SPC.

 

Termín pro vyhlášení výsledků prvního kola přijímacího řízení je dne 22. 4. 2021.

 

Všichni přihlášení uchazeči obdrží pozvánku a informace k přijímacímu řízení dle platné legislativy.
Další informace jsou obsaženy v přijímacích kritériích zde.

 

 


Bystřici pod Hostýnem 27. 1.2021                                                   Ing. Bc. Olga Pastyříková,
                                                                                                                        ředitelka školy