Provoz školní jídelny pro cizí strávníky

Upozornění pro cizí strávníky – možnost odběru stravy
 
Vážení strávníci,
 
při dodržování protiepidemických opatření vaříme v naší školní jídelně i pro cizí strávníky. Strava se vydává pouze do jídlonosičů, které musí mít každý strávník na výměnu. Jídlonosiče je nutno dodat nejpozději do 6:30 hod. aktuálního dne, kdy máte objednanou stravu (aby mohla proběhnout řádná dezinfekce jídlonosiče). Cílem všech těchto opatření je včasné podchycení a šíření nákazy Covid 19.
 
Aktuálně vaříme pouze jedno jídlo, ale věříme tomu, že se v brzké době opět vše vrátí do normálu a my Vám budeme moci nabídnout výběr ze dvou jídel.
 
Stravu si můžete vyzvednout od 11:00 – 11:30 hod. ve vestibulu Domova mládeže.
 
Do prostor školní jídelny je, dle protiepidemických nařízení, vstup pro cizí osoby zakázán.
 
Do budovy Domova mládeže vstupujte pouze s respirátorem a dbejte vylepených pokynů při vstupu do vestibulu.
 
Děkujeme za dodržování všech pravidel, jen tak se všichni brzy vrátíme do běžného provozu.
 
vedení školní jídelny