Provoz školy od 15.2.2021

Výuka od pondělí 15. 2. 2021 – beze změn
 
Od pondělí 15.2.2021 i nadále probíhá provoz školy ve stejném režimu jako dosud, tedy formou distančního vzdělávání.
O případných dalších změnách Vás budeme neprodleně informovat.
 
Dle Opatření MŠMT k výuce na školách od 4. 1. 2021 jsou umožněny prezenční individuální konzultace – ve škole, vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník. Žáci si mohou osobní konzultaci dohodnout s daným vyučujícím.