Výsledky talentové zkoušky konané 5. a 7.1.2021

Sdělení výsledků 1. kola talentové přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021

 

                                                          do 1. ročníku oboru vzdělání:

82-51-L/O2 Uměleckořemeslné zpracování dřeva a 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

Všichni přihlášení uchazeči konající talentovou zkoušku dne 5 a 7. 1. 2021 uspěli a splnili daná kritéria talentové zkoušky.

 

                                                         a do 1. ročníku oboru vzdělání:

                             82-41-M/11 Design interiéru -  výsledky viz přiložený soubor

Všichni přihlášení uchazeči konající talentovou zkoušku dne 5 a 7. 1. 2021 uspěli a splnili daná kritéria talentové zkoušky.

 

Dne 5. 2. 2021 bude oznámeno rozhodnutí ředitelky školy o přijetí uchazečů na uvedené obory.

 

V Bystřici pod Hostýnem 11. 1. 2021
                                                                          Ing. Bc. Olga Pastyříková
                                                                                  ředitelka školy