Informace přijatým žákům a jejich rodičům

Jakmile epidemiologická situace dovolí, bude se konat informační schůzka pro přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce. Budete obesláni písemnou pozvánkou, případně Vás budeme kontaktovat telefonicky. Na informační schůzce se dozvíte podrobné praktické informace ohledně studia, ubytování na domově mládeže, stravování i školní praktické výuky. Budou Vám představeni učitelé a mistři odborného výcviku a zodpovězeny všechny dotazy.
 
Dny otevřených dveří on-line jsou především určeny pro dotazy nových uchazečů a zájemců o obory vyučované na naší škole.
 
Děkujeme za pochopení v této nezvyklé situaci.