Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt IKAP II v plném proudu

logolink_ikap_ii.jpg (JPG 1559x346px )Realizace aktivit  projektu *Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (IKAP II) na SŠNO Bystřice pod Hostýnem započala.

 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
 
1. ledna 2021 započala na Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ pouze ve fázi přípravy. Samotná realizace aktivit za účasti žáků mateřských, základních a středních škola začala v měsíci červnu, kdy epidemiologická opatření byla rozvolněna a žáci mohli být fyzicky přítomni ve škole a mohli se účastnit jednotlivých aktivit projektu.   
 
V rámci aktivity Sdílení dílen pro žáky ZŠ proběhlo v měsíci červnu pět setkání v celkovém počtu 98 žáků. Jednalo se o žáky ZŠ a MŠ Kašava, 1. ZŠ Holešov, 2. ZŠ Holešov a ZŠ Fryšták.  Žáci byli vždy rozděleni do dvou skupin. Obě skupiny měly stejné téma. Prvním tématem byla výroba hmyzího domku, následně žáci ručně řezbovali misku.
Žáci pod vedením lektorů, kteří jim vysvětlili pracovní postup a prakticky předvedli způsob, jak vyrobit  hmyzí domek, započali realizaci.  Ukázali také dělení materiálu a celkový postup při tvorbě výrobku. Žáci při této činnosti používali rýsovací pomůcky a ruční pily a ostatní truhlářské nářadí. Podle připraveného vzorku a výkresu dělily materiál na potřebný rozměr. Dílce pak spojovali hřebíky a vruty za pomocí kladiv a ručních šroubováků. 
 
Volnočasové aktivita pro žáky ZŠ byla pouze ve formě přípravy, aktivita bude probíhat za přítomnosti žáků od měsíce září 2021. 
 
V kroužku Volnočasová aktivita pro žáky SŠ – kroužek řezbářský a  lektorský kroužek soustružnický bylo realizováno šest setkání žáků v kroužku řezbářském a tři setkání v kroužku soustružnickém.  V kroužku řezbářském žáci pracovali na jednoduchém řezbovaném výrobku, výstupem aktivity soustružnického kroužku byl soustružený jednoduchý výrobek – svícen. Žáci byli seznámeni s historickými řemesly, prohloubili si znalosti a dovednosti zpracování dřeva soustružením a seznámili se s novými technologiemi výroby.
 
Vzdělávací aktivity pro žáky MŠ byly realizovány formou dvouhodinové návštěvy v MŠ Sokolská a MŠ Rychlov.   Před realizací byly děti motivovány povídáním o přírodě – jak žijí ptáci ve volné přírodě.
Samotná realizace výrobku probíhala u pracovních stolů, kde děti z připravovaných polotovarů tvořily dekorativní závěsy. Činnost byla zaměřena na rozvoj jemné motoriky, výtvarného a estetického cítění.
Po ukončení praktické části byla aktivita vyhodnocena společně na koberci.
 
Věříme, že hrozba nemoci COVID již pomine a veškeré aktivity projektu již budeme moci od září 2021 plně realizovat.