Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Finále projektu IKAP II

Finále projektu IKAP II na SŠNO Bystřice pod Hostýnem

1.ledna 2021 započala na Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“. Z důvodu epidemiologické situace v měsících leden – květen 2021 probíhaly pouze přípravy v rámci jednotlivých aktivit, samotná realizace aktivit za účasti žáků mateřských, základních a středních škol započala v měsíci červnu 2021 a byla ukončena v červnu 2023.

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytyčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

 

Aktivity realizované SŠNO Bystřice pod Hostýnem.

  1. Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ
  2. Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ
  3. Volnočasové aktivity pro žáky SŠ
  4. Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů
  5. Vzdělávací aktivity pro děti MŠ

V rámci aktivity Sdílení dílen pro žáky ZŠ proběhlo v rámci projektu c 40 setkání, kterých se zúčastnilo celkem 781 žáků z pěti ZŠ. Jednalo se o žáky ZŠ a MŠ Kašava, 1. ZŠ Holešov, 2. ZŠ Holešov, ZŠ Fryšták a ZŠ Hulín.

Cílem této aktivity bylo zhotovit jednoduchý dřevěný výrobek, který byl vytvářen pod dohledem /lektorů/ učitelů odborné výuky. Tato aktivita probíhala v časovém úseku 5 hodin. Žáci ZŠ vytvářeli jednotlivé výrobky ve školních dílnách - učebnách SŠNO Bystřice pod Hostýnem. V průběhu jednotlivých setkání byly zhotoveny výrobky jako krmítko pro ptáky, hmyzí domek, řezbovaná miska, ramínko na šaty, dřevěný robot, dřevěné vařečky a dřevěné paličky na buben. Žáci byli seznámeni v průběhu aktivity také se základními truhlářskými procesy, postupy a truhlářským nářadím.

V rámci Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ – kroužek historických řemesel proběhlo celkem 20 setkání, kterých se průběžně zúčastnilo 156 žáků z 2. ZŠ Holešov a ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem.

Cílem této aktivity bylo zhotovit jednoduchý dřevěný výrobek, který byl vytvářen pod dohledem učitele odborné výuky a pedagoga ZŠ. Tato aktivita probíhala v časovém úseku 3 hodin. Žáci ZŠ vytvářeli jednotlivé výrobky ve školních dílnách - učebna SŠNO Bystřice pod Hostýnem. V průběhu jednotlivých setkání byly vytvářeny jednoduché dřevěné výrobky a to drobný uměleckořemeslný výrobek (jednoduchý řezbovaný prvek) - plošná řezba, prostorová řezba, zdobná řezba na nábytkový prvek a jednoduchá intarzie. Záměrem této aktivity bylo také předat informace o materiálech a nástrojích používaných při řezbování a intarzování a naučit žáky základním technikám a postupům včetně povrchových úprav. Pro seznámení s novými technologiemi u této aktivity v opracování dřeva byl použit CNC laser /řezání dýh/.

V rámci aktivity Volnočasová aktivita pro žáky SŠ – kroužek řezbářský proběhlo celkem celkem 140 setkání, kterých se účastnili žáci SŠNO Bystřice pod Hostýnem. V kroužku řezbářském žáci pracovali na jednoduchém řezbovaném výrobku, seznámili se s problematikou tvorby plošné řezby a vytvořili si ideový návrh. Lektor při výuce dohlížel a vedl žáky při práci a dbal na dodržení rozměrů s ohledem na zvolený rozměr vyráběného výrobku. Žáci si průběžně prohloubili své odborné znalosti s technologickou návazností, seznámili se se zdobnými technikami dřevěného nábytku např. zlacení a intarzování.

V rámci aktivity Volnočasová aktivita pro žáky SŠ – kroužek soustružnický proběhlo celkem 70 setkání, kterých se účastnili žáci SŠNO Bystřice pod Hostýnem. V soustružnickém kroužku se žáci na úvod seznámili se strojním zařízením – soustruh, jeho částmi a účelem použití a dláty. Následně si pod vedením lektora osvojili potřebné úpravy materiálu pro bezpečné upnutí materiálu do stroje, opracovávali materiál na soustruhu na potřebný rozměr a soustružili drobné upomínkové předměty – dřevěný prsten, dřevěná miska, svícen, kalíšek na koření, šachové figurky, mlýnek na sůl a dřevěný obal na parfém. Žáci byli seznámeni s historickými řemesly, prohloubili si znalosti a dovednosti zpracování dřeva soustružením a seznámili se s novými technologiemi výroby.

V rámci aktivity Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů proběhlo celkem 10 setkání, kterých se zúčastnili žáci Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov.

Cílem této aktivity bylo prohloubení polytechnického vzdělání žáků gymnázia.

Aktivita probíhala dvakrát v týdenních blocích v rozsahu 6 hodin denně v učebně ICT a učebně grafických předmětů – 3D tiskárna a CO2 laser. Aktivitu vedli učitelé školy

Obsah byl rozdělen do 3 tématických celků:

  • Programování v TurboCAD – seznámení s prostředím programu a jeho využitím, kreslení ve 2D a modelování 3D, tvorba výkresu, vizualizace modelu a velkoformátový tisk jednotlivých prací.
  • Laserové řezání a gravírování – seznámení s principem laseru a jeho využitím v praxi, základy programování v RD WORKS nastavování parametrů stroje, realizace drobných projektů.
  • 3D tisk – seznámení s principem tisku, návaznost na modelování v TurboCAD, praktická ukázka realizace individuálních projektů.

V rámci aktivity Vzdělávací aktivity pro žáky MŠ proběhlo celkem 24 setkání, kterých se zúčastnily dětí v MŠ Sokolská Bystřice pod Hostýnem a MŠ Rychlov Bystřice pod Hostýnem.

Cílem aktivity bylo rozvíjet u dětí MŠ jemnou motoriku, zručnost, barevné cítění, kreativitu a invenci. Děti si nenásilnou metodou osvojovaly základní znalosti o dřevěném materiálu a možnostech jeho zpracování.

Výstupem aktivity byly předměty s dětskou tématikou, které si děti zhotovovaly z předem připravených polotovarů – dřevěná figurka, robot, dřevěná skládačka-liška, dřevěná dekorativní ovečka vyplétaná režným provázkem, dekorativní závěs a zápich a vánoční dekorace. Před samotnou realizací byly děti motivovány povídáním na koberci na dané téma. Po praktické části bylo opět na koberci provedeno krátké hodnocení učitelkou a také hodnocení aktivity samotnými dětmi.

Aktivita probíhala v rozsahu 2 hodin, byla realizována na učebnách MŠ nebo v dílnách praktické výuky školy.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.