COVID-19

Informace související s koronavirem COVID-19 a distanční výukou.

 

13.10.2020

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 12.10.2020 o výuce na středních školách přechází naše škola od středy 14.10.2020 na distanční výuku. Zakazuje se přítomnost žáků ve škole v teoretickém i praktickém vyučování.

28.9.2020

Škola důsledně dodržuje nařízení a doporučení MZ a MŠMT související s koronavirem COVID-19, hygienická a protiepidemická pravidla a použití ochranných prostředků.

28.9.2020

Škola se řídí Metodickým doporučením MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem. Má vytvořeny principy a zásady vzdělávání na dálku a v průběhu distanční výuky je uplatňuje.