Informace v souvislosti s koronavirem COVID-19

Škola důsledně dodržuje nařízení a doporučení MZ a MŠMT související s koronavirem COVID-19, hygienická a protiepidemická pravidla a použití ochranných prostředků.