Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Erasmus Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Erasmus Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem + Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves (Slovensko)

                                     ssno.png (PNG 102x93px )                                                                     sosd.png (PNG 123x89px )

                         

Stáž studentů ze Spišské Nové Vsi v době od 3. 10. – 15. 10. 2021 na naší škole se po spoustě let stala již rituálem,  vždy byli součástí našeho veřejného dřevařského sympozia. Letos situace veřejné sympozium nedovolila, ale to nezabránilo našemu přátelskému setkání.

Slovenská škola je téměř stejného zaměření jako naše škola. Na stáž přijeli studenti celého spektra školy, studenti učebních truhlářských a řezbářských oborů i studenti designu. Takovéto složení nám dalo prostor pro rozmanitost prací a vzájemnou inspiraci.

První týden stáže proběhl v náplni poznávání, navazování kontaktů a přípravy sympozia. Druhý týden proběhlo interní sympozium studentů Střední školy nábytkářské a obchodní a Spišské Nové Vsi v areálu školních dílen.

Tématem sympozia byl „SVĚT“. Toto téma nám dalo spoustu prostoru pro tvorbu. Vznikly nejen prostorové řezby, ale i další krásné práce ze dřeva jako např. šachy. Všechny práce byly dotaženy velkou rozmanitostí barev.

Oboustranný přínos této akce spatřujeme v čerpání z rozdílného způsobu práce (návyky), který je daný historií řemesla a tradicemi.

Celá akce byla ve velmi přátelské a tvořivé atmosféře a také proto si přejeme, aby epidemiologická situace brzy dovolila vycestovat i nám do slovenské spřátelené školy.

 

Studenti SŠNO Bystřice pod Hostýnem

Vedení školy SŠNO

 

erasmus.png (PNG 510x455px )