Cookie Consent by Free Privacy Policy website

GDPR

GDPR - General Data Protection Regulation
 
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 479 35 952 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.
 
V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:
 
  • přijímací řízení do prvního ročníku,
  • zajištění středního vzdělávání,
  • zajištění odborného výcviku, učební, odborné nebo řízené praxe,
  • ubytování žáků školy v domově mládeže,
  • zajištění školního stravování,
  • zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+.
  
Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS xyuw7nq, emailem na adrese ssno@ssno.cz nebo poštou na adrese Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  
Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  
Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Radmil Tomčík, tel. č. +420 603 872 310,

email: poverenec@ssno.cz, k zastižení v kanceláři školy č. 105, každý den v 6.30 - 15 hodin.

 
Informace se zpracováním osobních údajů v rámci COVID-19
 
Záznamy o činnostech zpracování při provádění testování žáků na onemocnění COVID-19 ke stažení zde (DOCX 29.88 kB)
Záznamy o činnostech zpracování při provádění testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19 ke stažení zde (DOCX 27.59 kB)
Informace o zpracování osobních údajů při provádění testování žáků na onemocnění COVID-19 ke stažení zde (DOCX 31.41 kB)
Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců při provádění testování na onemocnění COVID-19 ke stžení zde (DOCX 27.59 kB)
 
 
Obecné informace se zpracováním osobních údajů