Cookie Consent by Free Privacy Policy website

IKAP se blíží do cíle

Projekt podpory polytechnického vzdělávání na SŠNO Bystřice pod Hostýnem se blíží do cíle

 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“, který započal na Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem 1. září 2018, se blíží do finále. V období od října 2019 do března 2020 se do projektu zapojili žáci z 5 ZŠ – ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, 1. ZŠ Holešov, 2. ZŠ Holešov, ZŠ Hulín a ZŠ Fryšták, děti ze 2 MŠ z Bystřice pod Hostýnem – MŠ Sokolská a MŠ Palackého a žáci SŠNO Bystřice pod Hostýnem v rámci volnočasové aktivity pro žáky SŠ – kroužek technicko - historický. Celý projekt je zaměřen na intervence vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách Zlínského kraje a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání. Příjemcem projektu je Zlínský kraj.

 

 1. Sdílení dílen pro žáky ZŠ

Tuto aktivitu navštěvovaly 4 základní školy z regionu Zlín. Cílem jednotlivých setkání bylo zhotovit jednoduchý dřevěný výrobek, který byl vytvářen pod dohledem /lektorů/ učitelů odborné výuky. Tato aktivita probíhala v časovém úseku 5 hodin. Žáci ZŠ vytvářeli výrobky ve školních dílnách - učebnách SŠNO Bystřice pod Hostýnem. V průběhu jednotlivých setkání byla zhotovena poštovní schránka a krmítko pro ptáky z masivního materiálu. Žáci byli seznámeni v průběhu aktivity s materiály a nástroji, které používali při zhotovování jednoduchého výrobku. Aktivita byla vždy směřována k tomu, aby výstupem byl jednoduchý dřevěný výrobek.

ŠKOLA

VÝSTUP

POČET SETKÁNÍ CELKEM

POČET ŽÁKŮ CELKEM

ZŠ Hulín
1.ZŠ Holešov
2.ZŠ Holešov
ZŠ Fryšták

Poštovní schránka
Krmítko

 

5

80


2. Volnočasová aktivita pro žáky ZŠ

Cílem této aktivity bylo seznámit žáky se základy řezby a intarzování a zhotovit jednoduchý drobný uměleckořemeslný výrobek, který byl vytvářen pod dohledem pedagoga odborné výuky a pedagoga ZŠ. Tato aktivita probíhala v časovém úseku 3 hodin. Žáci ZŠ vytvářeli jednotlivé výrobky ve školních dílnách - učebna  SŠNO Bystřice pod Hostýnem. V průběhu jednotlivých setkání žáci zhotovili jednoduchý řezbovaný prvek – misku a plošnou řezbu do podkladu. Záměrem této aktivity bylo také předat informace o materiálech a nástrojích používaných při řezbování a intarzování a naučit žáky základním technikám a postupům včetně povrchových úprav. Pro seznámení s novými technologiemi u této aktivity v opracování dřeva byl použit CNC laser /řezání dýh/.

ŠKOLA

VÝSTUP

POČET SETKÁNÍ CELKEM

POČET ŽÁKŮ CELKEM

ZŠ T. G. Masaryka Bystřice p. H.

Jednoduchý řezbovaný prvek
Jednoduchá intarzie

5

29


3. Volnočasová aktivita pro žáky SŠ

Cílem tohoto volnočasového kroužku byla praktická činnost žáků a plnění reálných úkolů v pracovním týmu pod vedením a dohledem pedagoga při tvorbě jednoduchých výrobků ze dřeva a seznámení se s historickými řemesly a technologiemi.

Výstupem aktivity byly výukové předměty – vizuální stavebnice pohledových prvků a praktický vzorník základních konstrukčních spojů.

Součástí tohoto programu bylo stanovení konkrétních úkolů a cílů, které byly zaměřeny na rozvoj odborné kvalifikace, zručnost a schopnost postupovat samostatně při tvorbě jednotlivých výrobků. Finální dokončení výukových předmětů bylo provedeno na CNC laseru.

Tato aktivita probíhala v časovém úseku 3 hodin /jeden kroužek/ na pracovištích školních dílen.

ŠKOLA

VÝSTUP

POČET SETKÁNÍ CELKEM

POČET ŽÁKŮ CELKEM

SŠNO Bystřice p. H.

Vizuální stavebnice pohledových prvků
Praktický vzorník základních konstrukčních spojů

21

196


4. Vzdělávací aktivity pro děti MŠ

Cílem aktivity bylo rozvíjet u dětí MŠ jemnou motoriku, zručnost, barevné cítění, kreativitu a invenci. Děti si nenásilnou metodou osvojovaly základní znalosti o dřevěném materiálu a možnostech jeho zpracování.

Výstupem aktivity byly předměty s dětskou tématikou, které si děti zhotovovaly z předem připravených polotovarů. Před samotnou realizací byly děti motivovány povídáním na dané téma – vánoce a zimní příroda. Po ukončení činnosti byla aktivita vyhodnocena společně na koberci.

Aktivita probíhala v rozsahu 2 hodin, byla realizována na učebnách MŠ.

ŠKOLA

VÝSTUP

POČET SETKÁNÍ CELKEM

POČET DĚTÍ  CELKEM

MŠ Palackého

Vánoční stromeček - dekorace
Sova – dřevěné zvířátko

4

73

MŠ Sokolská

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.