Cookie Consent by Free Privacy Policy website

IKAP má za sebou 1. rok

Projekt podpory polytechnického vzdělávání na SŠNO Bystřice pod Hostýnem vstupuje do druhé poloviny

1.září 2018 započala na Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“. Projekt je zaměřen na intervence vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách Zlínského kraje a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství. Příjemcem projektu je Zlínský kraj.
Do projektu jsou zapojeny dvě MŠ z Bystřice pod Hostýnem – MŠ Sokolská a MŠ Palackého, 5 ZŠ – ZŠ T.G.Masaryka Bystřice pod Hostýnem, 1. ZŠ Holešov, 2. ZŠ Holešov, ZŠ Hulín a ZŠ Fryšták a 2 gymnázia – Gymnázium L. Jaroše Holešov a Gymnázium Kroměříž.
SŠNO Bystřice pod Hostýnem se podílí na realizaci projektu v oblasti polytechnického vzdělávání. Jedná se o pět aktivit: Sdílení dílen pro žáky ZŠ, Volnočasová aktivita pro žáky ZŠ, Volnočasová aktivita pro žáky SŠ, Vzdělávací aktivity pro děti MŠ a Praxe pro žáky gymnaziálních oborů.

1. Sdílení dílen pro žáky ZŠ
Tuto aktivitu navštěvovaly 4 základní školy z regionu Zlín. Cílem této aktivity bylo zhotovit jednoduchý dřevěný výrobek, který byl vytvářen pod dohledem /lektorů/ učitelů odborné výuky. Tato aktivita probíhala v časovém úseku 5 hodin. Žáci ZŠ vytvářeli jednotlivé výrobky ve školních dílnách - učebnách SŠNO Bystřice pod Hostýnem. V průběhu jednotlivých setkání byla zhotovena ptačí budka, krmítko pro ptáky, jednoduchá sedačka, upomínkový předmět – puzzle a hmyzí domek, který byl zařazen jako bonusový výrobek.
Žáci byli seznámeni v průběhu aktivity také se základními truhlářskými procesy, postupy a truhlářským nářadím. 
Aktivita byla vždy směřována k tomu, aby výstupem byl jednoduchý dřevěný výrobek.

ŠKOLA

VÝSTUP

POČET SETKÁNÍ CELKEM

POČET ŽÁKŮ CELKEM

ZŠ Hulín
1.ZŠ Holešov
2.ZŠ Holešov
ZŠ Fryšták

Ptačí budka
Krmítko pro ptáky
Jednoduchá sedačka
Upomínkový předmět - puzzle

                    16

               257

2. Volnočasová aktivita pro žáky ZŠ
Cílem této aktivity bylo zhotovit jednoduchý dřevěný výrobek, který byl vytvářen pod dohledem pedagoga odborné výuky a pedagoga ZŠ. Tato aktivita probíhala v časovém úseku 3 hodin. Žáci ZŠ vytvářeli jednotlivé výrobky ve školních dílnách - učebna SŠNO Bystřice pod Hostýnem. V průběhu jednotlivých setkání byly vytvářeny jednoduché dřevěné výrobky a to drobný uměleckořemeslný výrobek /jednoduchý řezbovaný prvek a jednoduchá intarzie. Záměrem této aktivity bylo také předat informace o materiálech a nástrojích používaných při řezbování a intarzování a naučit žáky základním technikám a postupům včetně povrchových úprav. Pro seznámení s novými technologiemi u této aktivity v opracování dřeva byl použit CNC laser /řezání dýh/.

ŠKOLA

VÝSTUP

POČET SETKÁNÍ CELKEM

POČET ŽÁKŮ CELKEM

ZŠ T.G. Masaryka BpH

Jednoduchý řezbovaný prvek
Jednoduchá intarzie

                   10

                61

3. Volnočasová aktivita pro žáky SŠ
Cílem tohoto volnočasového kroužku bylo, aby žáci SŠ pracovali a plnili reálné úkoly v pracovním týmu pod vedením a dohledem pedagoga při tvorbě jednoduchých výrobků ze dřeva a seznamovali se s historickými řemesly a technologiemi. 
Výstupem aktivity byly výukové předměty - výukový kufřík pro vzorky dřevin, vzorky dřevin a zdobný řezbovaný prvek.
Součástí tohoto programu bylo stanovení konkrétních úkolů a cílů, které byly zaměřeny na rozvoj odborné kvalifikace, zručnost a schopnost postupovat samostatně při tvorbě jednotlivých výrobků. Finální dokončení výukových předmětů bylo provedeno na CNC laseru.

Tato aktivita probíhala v časovém úseku 3 hodin /jeden kroužek/ na pracovištích školních dílen.

ŠKOLA

VÝSTUP

POČET SETKÁNÍ CELKEM

POČET ŽÁKŮ CELKEM

SŠNO BpH

Výukový kufřík pro vzorky dřevin
Vzorky dřevin
Zdobný řezbovaný prvek

                     40

                312

4. Vzdělávací aktivity pro děti MŠ
Cílem aktivity bylo rozvíjet u dětí MŠ jemnou motoriku, zručnost, barevné cítění, kreativitu a invenci. Děti si nenásilnou metodou osvojovaly základní znalosti o dřevěném materiálu a možnostech jeho zpracování.
Výstupem aktivity byly předměty s dětskou tématikou, které si děti zhotovovaly z předem připravených polotovarů. Před samotnou realizací byly děti motivovány povídáním na koberci na dané téma. Po praktické části bylo opět na koberci provedeno krátké hodnocení učitelkou a také hodnocení aktivity samotnými dětmi.
Aktivita probíhala v rozsahu 2 hodin, byla realizována na učebnách MŠ nebo v dílnách praktické výuky školy.

ŠKOLA

VÝSTUP

POČET SETKÁNÍ CELKEM

POČET DĚTÍ  CELKEM

MŠ Palackého

Výroba zvířátka z dřevěného polotovaru
Barevná čert – vybarvování obrázku
Zvířátka a jejich pelíšky
Dřevěná figurka
Stavba hradu – dřevěná stavebnice
Pixely – dřevěná skládačka
Robot – dřevěná figurka

                     14

               280

MŠ Sokolská

 

5. Praxe pro žáky gymnaziálních oborů
Cílem této aktivity bylo prohloubení polytechnického vzdělání žáků gymnázia.
Aktivita probíhala v týdenních blocích v rozsahu 6 hodin denně v učebně ICT a učebně grafických předmětů – 3D tiskárna a CO2 laser. Aktivitu vedli učitelé školy. 
Obsah byl rozdělen do 3 tématických celků:
o Programování v TurboCAD – seznámení s prostředím programu a jeho využitím, kreslení ve 2D a modelování 3D, tvorba výkresu, vizualizace modelu a velkoformátový tisk jednotlivých prací.
o Laserové řezání a gravírování – seznámení s principem laseru a jeho využitím v praxi, základy programování v RD WORKS nastavování parametrů stroje, realizace drobných projektů.
o 3D tisk – seznámení s principem tisku, návaznost na modelování v TurboCAD, praktická ukázka realizace individuálních projektů.

ŠKOLA

VÝSTUP

POČET SETKÁNÍ CELKEM

POČET ŽÁKŮ CELKEM

Gymnázium Kroměříž
Gymnázium L. Jaroše Holešov

Programování v TurboCAD
Laserové řezání a gravírování
3D tisk

                      2

                   24

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.