Cookie Consent by Free Privacy Policy website

IKAP

Započal projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

1.září 2018 započala na Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, klíčová aktivita KA 2.2 - Aktivity polytechnického vzdělávání středních škol.

V průběhu měsíce září byly zahájeny dvě aktivity z pěti:

1. volnočasové aktivity pro žáky ZŠ 
2. volnočasové aktivity pro žáky SŠ

Pro žáky ZŠ T.G.Masaryka Bystřice pod Hostýnem bylo připraveno první setkání, na kterém se vybraní žáci seznámili se základním pracovním materiálem – dřevem a nástroji používaných při řezbování. Výsledkem prvních pokusů práce se dřevem bylo započatí výroby drobného řemeslného výrobku. 
Žáci SŠ absolvovali v měsíci září dva volnočasové kroužky pod vedením dvou pedagogů v pracovním týmu. Začali plnit úkoly v oblasti jednoduchých výrobků ze dřeva, které budou sloužit jako příklady pro praktické vyučování žáků 1. ročníků naší školy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Partnerství a realizace projektu “Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje”, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497” Dokument PDF

Popis aktivit Dokument PDF

Bližší informace o projektu na stránkách Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/implementace-krajskeho-akcniho-planu-rozvoje-vzdelavani-pro-uzemi-zlinskeho-kraje-cl-4340.html