Přijatí a nepřijatí uchazeči na umělecké obory

 

2. kolo přijímacího řízení

 

Oznámení rozhodnutí ředitelky školy.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na umělecké obory pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání na školní rok 2021/2022

 

Oznámení rozhodnutí ředitelky školy (PDF 43.36 kB)

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů oboru 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář (PDF 84.26 kB)

   

Termín rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je shodný s termínem vyvěšení seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů.
Od tohoto dne plyne zákonná lhůta 10 pracovních dnů potřebná k odeslání Zápisového lístku.

 

1. kolo přijímacího řízení

 

Oznámení rozhodnutí ředitelky školy.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na umělecké obory pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání na školní rok 2021/2022

 

Oznámení rozhodnutí ředitelky školy (PDF 218.08 kB)

 

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů oboru 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva (PDF 84.95 kB)

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů oboru 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář (PDF 84.77 kB)

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů oboru 82-41-M/11 Design interiéru (PDF 89.95 kB)

 

Termín rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je shodný s termínem vyvěšení seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů.
Od tohoto dne plyne zákonná lhůta 10 pracovních dnů potřebná k odeslání Zápisového lístku.

 

Vzor Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání (PDF 29.51 kB)