Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Realizované

2.3.2022

Projekt ŠABLONY II

21.9.2020

Projekt „Kreativ“ na SŠNO v Bystřici pod Hostýnem

21.9.2020

Dne 12. 3. 2018 byl Radou Zlínského kraje schválen účelový příspěvek na provoz (projekt) s určením na podporu prevence rizikového chování. Projekt „Za poznáním“ evidovaný pod číslem: RP19 – 18 /023 podporovaný Zlínským krajem se skládal ze tří částí:

21.9.2020

Program: Integrovaný regionální operační program

21.9.2020

Šablony I reg. číslo:CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007329 V období od 1. září 2017 do 31. 8. 2019 se na SŠNO Bystřice pod Hostýnem uskutečnil projekt vedený pod registračním číslem: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007329. Název projektu: SŠNO Bystřice pod Hostýnem šablony. Na celý projekt byla vyčleněna z MŠMT částka: 447 403 Kč. Do projektu se zapojilo celkem 13 pracovníků pedagogického sboru. Tito pracovníci si v jednotlivých aktivitách projektu zvyšovali svou odbornou a dovednostní kvalifikaci. Projekt byl zaměřen i na žáky školy postižené školním neúspěchem, kterého se zúčastnilo na 20 studentů školy.

21.9.2020

Dne 25.3.2019 byl Radou Zlínského kraje schválen účelový příspěvek na realizaci projektu na podporu prevence rizikového chování. Projekt „Získej sílu“ evidovaný pod číslem: RP19–19/014 podporovaný Zlínským krajem se skládal ze tří částí:     • poznávací pobyt žáků II. a III. ročníků v Rožnově pod Radhoštěm     • adaptační pobyt žáků prvních ročníků na Tesáku     • workshopy agentury Madio z.s.

21.9.2020

Představení spolupráce Škola – Firma v rámci projektu Erasmus+ na SŠNO Bystřice pod Hostýnem

21.9.2020

Projekt „Sova čte“ - spolupráce s partnerskou školou Ludwig-Erhard-Berufskolleg Büren  (PDF 358.82 kB)

21.9.2020

Naše škola se zapojila do projektu Evropské unie "Mléko do škol" (JPG 764x1080px )

21.9.2020

Dne 10. 5. 2107 byl Radou zlínského kraje schválen účelový příspěvek na provoz (projekt) s určením na podporu prevence rizikového chování. Projekt „Zdravý život“ evidovaný pod číslem: RP07-17DT2/015 podporovaný Zlínským krajem se skládal ze tří částí:

21.9.2020

Stáž Erasmus+ na SŠNO Bystřice pod HostýnemV termínu od 4.9 do 17.9.2016 proběhla na SŠNO Bystřice pod Hostýnem další stáž Erasmus +. Šest studentů a jeden učitel ze SOŠD Spišská Nová Ves zrealizovali na naší škole Projekt : Remeslo 2017, číslo projektu 2016-1-SK01-KA116-022134. Projekt měl za cíl splnit zadané úkoly ve výuce řezby a podle vypracovaných jednotek učení ECVET postupoval ve svém fišé k naplnění pod mistrovskou rukou Radka Pluháčka, mistra odborného výcviku.

21.9.2020

Po stopách letokruhů

21.9.2020

Projekt Centrum přírodovědného a technického vzdělávání pro žáky středních a základních škole ve Zlínském kraji na Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem jde do finále…