Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Šablony II

Projekt ŠABLONY II

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem od 1. 9. 2019 zařazena do projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ II“. Výše částky schválené podpory, která byla projektu přidělena, činí: 898 286 Kč, z toho 207 319 Kč nebyla proinvestována.

Tato částka je rozdělena na dvě části. Škola vyčerpá částku 726 031 Kč a domov mládeže 172 255 Kč.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situace a personálních důvodů se nepodařilo realizovat aktivity spojené s domovem mládeže. Z tohoto důvodu zůstala částka 172 255 Kč neprofinancována a bude vrácena. Ze stejné příčiny zůstala neprofinancována částka 35 064 Kč za školu a bude také vrácena.


Řídící orgán OPVV – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Číslo výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP
Registrační číslo: CZ. 02. 3.X/0.0/0.0/18_065/0014772
Název projektu: Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem šablony II
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 9. 2019

Realizace celého projektu musela být z důvodu nepředvídatelné a nepříznivé epidemiologické situace prodloužena do 28. 2. 2022
Celková doba realizace projektu: 30 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 28. 02. 2022
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních (mimoškolních) rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Škola pro dosažení cílů projektu zvolila a realizovala tyto šablony:
– 2.III/18 a) Využití ICT ve vzdělávání v SŠ – 64 hodin/64 týdnů
– 2.III/19 a) Klub pro žáky SŠ – čtenářský klub
– 2.III/22 Projektový den mimo školu
– 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 h
– 2.VIII/14 a)Klub pro žáky DM – čtenářský klub
– 2.VIII/14 b)Klub pro žáky DM – klub zábavné logiky a deskových her
– 2.VIII/15 Doučování žáků DM ohrožených školním neúspěchem
– 2.VIII/17 Projektový den mimo DM


Výzva Šablon II plynule navázala na předchozí výzvu a opětovně se zaměřuje na podporu společného vzdělávání, nových metod ve výuce, osobnostně profesního rozvoje pedagogů, spolupráci s rodiči a veřejností, propojení teoretické výuky s praxí a zapojení odborníků do výuky. Do projektu se tentokrát zapojili všichni pracovníci pedagogického sboru. Pracovníci školy si v jednotlivých aktivitách projektu zvyšovali svou odbornou a dovednostní kvalifikaci. Tento projekt byl zaměřen také na žáky školy. Pro studenty byly připraveny různé školní i mimoškolní aktivity a také mnoho besedních workshopů. Ke konci kalendářního roku 2021 dosud proběhlo vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání, osobnostně sociálního rozvoje vzdělávání a výchovného stylu učitele, metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty. Pro žáky školy byly připraveny projektové dny, čtenářské a doučovací kroužky.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

eu.jpg (JPG 1389x308px )