Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt Za poznáním

Dne 12. 3. 2018 byl Radou Zlínského kraje schválen účelový příspěvek na provoz (projekt) s určením na podporu prevence rizikového chování. Projekt „Za poznáním“ evidovaný pod číslem: RP19 – 18 /023 podporovaný Zlínským krajem se skládal ze tří částí:

• Poznávací pobyt žáků II. a III. ročníků v Lednici.
• Adaptační pobyt žáků prvních ročníků na Tesáku.
• Workshopy agentury Madio z.s. a Abatop z. s.

Poznávací pobyt pro žáky II. a III. ročníků a adaptační pobyt pro žáky I. ročníků je nedílnou součástí minimálního preventivního programu z hlediska nespecifické prevence. Ta je založena jak na předcházení negativních vlivů prostředí, tak i sociálně patologických vlivů. Aktivity poznávacího pobytu i seznamovacího pobytu budou zaměřeny na vytvoření pozitivních vazeb v jednotlivých třídách. Žáci se v neformálním prostředí lépe poznají, lépe se jim navazují kamarádské vztahy, utvářejí se pracovní a studijní skupiny. To vše se děje při sportovních, turistických či dovednostních aktivitách. Sledování utváření jednotlivých skupin napomáhá vyučujícím k pochopení a boji proti sociálně patologickým jevům, kterými jsou na úrovni střední školy zejména: kouření, šikana, kyberšikana, gamblerství, používání návykových látek či alkoholismus.

Tyto akce je naplánovány:

• konec školního roku 2017 – 2018
• začátek školního roku v září 2018 – 2019

Posledními akcemi projektu budou besedy pro ostatní žáky školy. Tyto besedy budou probíhat v měsících září - říjen 2018 pod vedením odborníků společnosti Madio z. s. a Abatop z. s. Besedy budou navazovat na předcházení sociálně patologických jevů, jejichž řešení jsou nedílnou součástí minimálního preventivního programu školy. Zaměřeny jsou zejména na prevenci v oblasti šikany, kyberšikany, návykových látek, mezilidských vztahů.