Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Šablony I

Šablony I reg. číslo:CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007329 
V období od 1. září 2017 do 31. 8. 2019 se na SŠNO Bystřice pod Hostýnem uskutečnil projekt vedený pod registračním číslem: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007329. Název projektu: SŠNO Bystřice pod Hostýnem šablony. Na celý projekt byla vyčleněna z MŠMT částka: 447 403 Kč. Do projektu se zapojilo celkem 13 pracovníků pedagogického sboru. Tito pracovníci si v jednotlivých aktivitách projektu zvyšovali svou odbornou a dovednostní kvalifikaci. Projekt byl zaměřen i na žáky školy postižené školním neúspěchem, kterého se zúčastnilo na 20 studentů školy.

Projekt OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“.
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007329 Dokument PDF