Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt Získej sílu

Dne 25.3.2019 byl Radou Zlínského kraje schválen účelový příspěvek na realizaci projektu na podporu prevence rizikového chování. Projekt „Získej sílu“ evidovaný pod číslem: RP19–19/014 podporovaný Zlínským krajem se skládal ze tří částí:
     • poznávací pobyt žáků II. a III. ročníků v Rožnově pod Radhoštěm
     • adaptační pobyt žáků prvních ročníků na Tesáku
     • workshopy agentury Madio z.s.

Poznávací pobyt pro žáky II. a III. ročníků a adaptační pobyt pro žáky I. ročníků je nedílnou součástí minimálního preventivního programu z hlediska nespecifické prevence. Ta je založena jak na předcházení negativních vlivů prostředí, tak i sociálně patologických vlivů. Aktivity poznávacího pobytu i seznamovacího pobytu budou zaměřeny na vytvoření pozitivních vazeb v jednotlivých třídách. Žáci se v neformálním prostředí lépe poznají, lépe se jim navazují kamarádské vztahy, utvářejí se pracovní a studijní skupiny. To vše se děje při sportovních, turistických či dovednostních aktivitách. Sledování utváření jednotlivých skupin napomáhá vyučujícím k pochopení a boji proti sociálně patologickým jevům, kterými jsou na úrovni střední školy zejména: kouření, šikana, kyberšikana, gamblerství, používání návykových látek či alkoholismus.

Tyto akce byly naplánovány v těchto termínech: 
     • konec školního roku 2018 – 2019
     • začátek školního roku v září 2019 – 2020

Posledními akcemi projektu byly besedy pro ostatní žáky školy. Tyto besedy probíhaly v měsíci říjnu 2019 pod vedením odborníků společnosti Madio z. s. Workshopy navazovaly na předcházení sociálně patologických jevů, jejichž řešení jsou nedílnou součástí minimálního preventivního programu školy. Zaměřeny jsou zejména na prevenci v oblasti šikany, kyberšikany, návykových látek a mezilidských vztahů.