Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt ERASMUS + - projekt SENSE (The Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe)

Představení spolupráce Škola – Firma v rámci projektu Erasmus+ na SŠNO Bystřice pod Hostýnem

Dne 9. 10. 2019 hostila SŠNO Bystřice pod Hostýnem skupinu 30ti zahraniční účastníků vzdělávací akce, která ve dnech 8. – 10. 10. 2019 proběhla ve Zlíně v rámci projektu ERASMUS+ - projekt SENSE (The Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe), jehož je společnost TREXIMA partnerem. Cílem projektu bylo představit partnerům z evropských zemí (Itálie, Rumunsko, Irsko, Velká Británie, Kypr a Česká republika) možnosti nastavení a formy spolupráce a partnerství mezi firmami a odbornými školami v rámci odborné přípravy žáků a v jejich podpoře volby technicky zaměřené kariéry v českých podmínkách.
Pro konkrétní ukázku fungování spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a firmami při poskytování odborného vzdělávání a přípravy byly společností TREXIMA vybrány SŠNO Bystřice pod Hostýnem a firma TON a.s. Bystřice pod Hostýnem.
Skupina účastníků, kterou tvořili učitelé, výchovní poradci a experti z oblasti kariérového poradenství a trhu práce, zahájila 9. 10. 2019 exkurzi v Bystřici pod Hostýnem prezentací školy na Lukášově vile, kterou vedla ředitelka školy Ing. Bc. Olga Pastyříková. Seznámila přítomné s uspořádáním, vzdělávací koncepcí, filozofií a vizí školy a především nastavením a formami spolupráce mezi školou a firmou TON a.s. v počátečním odborném vzdělávání a při rozvoji odborných kompetencí žáků.
Po přednášce a diskusi následovala prohlídka starých a nových dílen odborné praktické výuky, delegáti byli účastni výuky v odborné učebně CNC strojů. Velký zájem vzbudily rukodělné dílny a představení práce žáků uměleckých oborů. Taktéž expozice soch zhotovených při letošním dřevařském sympóziu a jiné vystavené ukázky zručnosti žáků školy sklidily velký obdiv. Poté se delegáti přesunuli do budovy teoretické výuky v ulici Holešovská na prohlídku prostor a vybavení školy. Zajímali se o pokročilé technologie, které se ve škole využívají při výuce a to konkrétně 3D tiskárny a CO2 laser. 
Po prohlídce prostor školy následovala exkurze do společnosti TON a.s., která se školou úzce spolupracuje. V rámci exkurze měli zahraniční návštěvníci jedinečnou možnost sledovat mistry svého řemesla při výrobě židlí.
Velmi nás potěšilo ocenění zručnosti a umu našich žáků a pochvalné komentáře zahraničních účastníků projektu, že exkurze v naší škole a následně v partnerském podniku TON a. s. patřila k tomu nejzajímavějšímu, co v rámci projektu SENSE v ČR zažili. 
Těšíme se na další spolupráci se společností TON a. s. Bystřice pod Hostýnem a společností TREXIMA s.r.o.

Hlavním partnerem projektu ERASMUS + - projektu SENSE (The Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe) je Zlínský kraj a společnost TREXIMA, spol. s r.o. Zlín. Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA202-048009