Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

 

Rozvrhy tříd:
Vysvětlivky: školní rok začíná 1.září 2020,  což je v ročním kalendáři 36. týden od počátku roku, tedy sudý týden. V níže uvedeném rozvrhu tříd je sudý týden označen "Po 2.týden" a lichý týden "Po 1.týden". Pro 36. týden (1. týden zářijové výuky) tedy platí týden označený "Po 2.týden".

 

Změny rozvrhu jsou aktuálně na stránkách informačního systému školy (Edookit).  Pokud dojde k další případné změně, je třeba se řídit informacemi uvedenými na nástěnce ve vestibulu školy.