Německá škola GBV Guben u nás

Rok se s rokem sešel a německá partnerská škola Gemeinnützige Berufsbildungsverein Guben e. V.  opět vyslala  do Bystřice pod Hostýnem své žáky na zkušenou. Stalo se tak v termínu od 13.5.2019 do 24.5.2019.
Formát programu předepisuje jasný průběh stáže, který spolehlivě funguje. Nejprve žáci absolvují první dva dny s jazykovou animací, aby se seznámili s češtinou a novým prostředím. Po-té absolvují exkurze do podniků a seznámí se s místními památkami. Nakonec následuje týden odborné praxe ve školních dílnách  a  práce na projektu. V letošním roce stážisté z GBV Guben řezbovali podle své volby a učili se našemu pojetí tohoto odvětví. Zatímco ve škole probíhaly maturity a studenti prezentovali plody své práce, ve školních dílnách zavládla atmosféra plná tvůrčí nonverbální komunikace.
Jsme rádi , že můžeme s německou školou spolupracovat  a předávat  nabyté znalosti a dovednosti. Stáže probíhají již řadu let a jejich kvalita i kvantita je ojedinělá. Vše zaštitˇuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže  Tandem a pokud by vše neprobíhalo dle školního motta: „Myslí, srdcem, rukama“; nemohlo by to trvat již 27 let.
Na konci stáže dostali němečtí studenti certifikáty ve formě evropského osvědčení Europass a odjížděli z Bystřice pod Hostýnem nad míru spokojení.

Tým  SŠNO Bystřice pod Hostýnem

Vložil 01.06.2019 05:40 Čech Jaroslav