Maturity, závěrečné a přijímací zkoušky

Rozhodnutí o vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do 1. roč. pro školní rok 2020/21 na 4 letý obor 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba Dokument PDF
Rozhodnutí o vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/21 na 4 letý obor 82-41-M/11 Design interiéru Dokument PDF

Informace k seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů oboru 3342M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba Dokument PDF
Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů oboru 3342M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba - příloha Dokument PDF

Vzor žádosti o nové rozhodnutí Dokument PDF

Pozvánka na úvodní setkání žáků 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 Dokument PDF

Informace po žáky posledních ročníků – MZ, ZZ a informace pro žáky a jejich zákonné zástupce k hodnocení ve 2. pol. školního roku 2019/20

Maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky se ve školním roce 2019/2020 konají v souladu s novými vyhláškami:
Vyhl. č. 232/2020 Sb. - Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
Vyhl. č.. 233/2020 Sb. – Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
Konkrétní termíny konání MZ a ZZ budou zveřejněny v programu EDOOKIT do 15. 5. 2020.

Dne 27. 4. 2020 vešla v platnost Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a metodika k této vyhlášce. 

Pokud vám něco nebude srozumitelné, obraťte se na vedení školy – telefonicky nebo emailem:

Ing. Bc. Olga Pastyříková – ředitelka školy:  736 520 025
Ing. Zdeněk Sedláček – zástupce ředitelky:  603 251 661
sekretariát: 573 380 802
e-mailem:  pastyrikova@ssno.cz
                    sedlacek@ssno.cz
                    sekretariat@ssno.cz
                    ssno@ssno.cz

====================================================================================================================

Informace k maturitním a závěrečným zkouškám a k hodnocení ve 2. pol. školního roku 2019/20:

Upozornění žákům maturující třídy NS4 - uzavření klasifikace Dokument PDF

Upozornění žákům třídy TH3 - uzavření klasifikace Dokument PDF

MŠMT - TERMÍNY MATURITNÍCH, ZÁVĚREČNÝCH A PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK... 

OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠKÁCH Dokument PDF

Vyhláška č. 232/2020 Sb. a Vyhláška č.. 233/2020 Sb. Dokument PDF

Maturitní zkouška 2019/2020 Dokument PDF 

Zvláštní pravidla pro MZ 2019/2020  Dokument PDF 

Záverečná zkouška 2019/2020 Dokument PDF

Zvláštní pravidla pro ZZ 2019/2020 Dokument PDF

VYHLÁŠKA o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Dokument PDF

Metodika k VYHLÁŠCE o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Dokument PDF

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství Dokument PDF

Schéma uvolnění škol a školských zařízení Dokument PDF

====================================================================================================================

Informace k jednotným přijímacím zkouškám:

Přijímací řízení – základní informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 pro obor vzdělání 33 – 42 – M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

Pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky upravuje pro školní rok 2019/2020 Zákon č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 7. 5. 2020 vyšla ve sbírce zákonů Vyhláška č. 232/2020 Sb. O přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom řádném termínu – 8. června 2020, náhradní termín je stanoven na 23. června 2020.
Školní přijímací zkouška se nekoná.

Výsledek JPZ se uplatní i na druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Ředitelka školy ukončí hodnocení PŘ a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu JPZ.
Zápisový lístek je nutno odevzdat do 23. června 2020.

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 Dokument PDF

OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠKÁCH Dokument PDF

Vyhláška č. 232/2020 Sb. a Vyhláška č.. 233/2020 Sb. Dokument PDF

====================================================================================================================

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 Dokument PDF

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ a k ukončování středoškolského vzdělávání Dokument PDF

Odkaz na stánky MŠMT...

Vložil 25.06.2020 07:57 Čech Jaroslav