Ubytování na Domově mládeže

Důležité informace k ubytování žáků na Domově mládeže SŠNO Bystřice pod Hostýnem Dokument PDF

Ochrana zdraví a provoz DM a internátů v období do konce školního roku 2019/2020 Dokument PDF

Na základě Vyhlášky č. 108/2005 Sb. - Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění § 5 odst. 4:

Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží

bude žákům po dobu trvání mimořádného opatření vydaného v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 účtována pouze poměrná část platby za skutečné využití ubytovacích služeb.

Bystřice pod Hostýnem 11. 3. 2020

Ing. Bc. Olga Pastyříková
Ředitelka školy

=====================================================================================================================================

Charakteristika Domova mládeže

Přihláška do domova mládeže ke stažení Dokument PDF
Vnitřní řád Domova mládeže Dokument PDF
Režim dne na Domově mládeže Dokument PDF

Žáci SŠNO Bystřice pod Hostýnem, kteří nemohou denně dojíždět do školy, využívají možnosti ubytování na Domově mládeže. Areál se nachází na adrese: Mlýnská 1425 Bystřice pod Hostýnem a je situován 3 minuty od centra města, 2 minuty od hlavní budovy školy a jednu minutu od autobusového nádraží. Pokoje mají většinou společné sociální zařízení. Součástí Domova mládeže je počítačová klubovna s připojením na internet, stolní tenis, posilovna, kuchyňky na každém podlaží a WIFI zóna v celé budově zdarma.

Domov mládeže je určen pouze pro žáky naší školy, kterým poskytujeme veškerý potřebný konfort. Ročníkoví vychovatelé zapojují žáky do kroužků: sportovního, německého jazyka, kondičního cvičení, cestovatelského, výtvarného, rébusů a kvízů atd…..
K relaxaci slouží také posilovna, stolní tenis, šipky, freesbee , florbal a další. Poskytujeme zázemí projektům školy a mezinárodní výměně mládeže.

Domov mládeže poskytuje ubytování během pracovního týdne, přes víkend je uzavřený, odborný pedagogický personál je stále k dispozici. VychovatelDokument PDFé dbají mimo jiné na to, aby změna v životě našich nejmladších žáků probíhala ve všech směrech bezproblémově. Žáci odjíždějí na víkendy, svátky a prázdniny domů. Provoz začíná v neděli od 18 hodin, v pátek končí v 15.30 hodin.
Součástí areálu je také školní jídelna, kde se připravují všechny pokrmy těsně před podáváním z čerstvých surovin.
Jsme členem Asociace domovů mládeže a internátů České republiky.

Ceník Domova mládeže:
1250,- Kč za měsíc na osobu v paušální sazbě a u žáků Odborného učiliště 1000,-Kč za měsíc na osobu v paušální sazbě. Vlastnictví osobního notebooku nebo PC je zpoplatněno částkou 50,-Kč na měsíc.

Příklady zájmové činnosti

  • Míčové hry v hale kulturního domu Sušil
  • Kroužek stolního tenisu
  • Využívání posilovny
  • Konzultace v německém jazyce
  • Cestovatelský klub a expedice po okolí a regionu
  • Fotbalový kroužek
  • Debatní kroužek
  • Kroužek kvízů a rébusů
  • Přednášky a zajímavé akce

Ubytování pro veřejnost nabízíme na domově mládeže převážně v období školních prázdnin
v rámci doplňkové činnosti ve 2 - 3 lůžkových pokojích, kapacita 100 míst, k dispozici parkoviště.
Informace: Monika Idesová, tel: +420 724 940 480, email:  sediom@seznam.cz 

Adresa Domova mládeže SŠNO Bystřice pod Hostýnem:

Mlýnská 1425
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 573 378 001
E-mail: kojecka-a@seznam.cz

Vložil 05.05.2020 15:57 Čech Jaroslav