Výuka probíhá

Vážení žáci a rodiče, chtěli bychom Vás informovat, že výuka zrušena nebyla, ale je průběžně každý den prováděna pomocí samostudia a konzultací v našem informačním systému školy Edookit. Proto je nutné sledovat Edookit nebo sekci "Materiály ke studiu" na www školy a plnit zadané úkoly. V případě dotazů, nejasností, chybějících materiálů a omezených technických možností kontaktujte daného vyučujícího nebo třídního učitele využitím systému Edookit nebo www stránek školy:

Ing. Bc. Olga Pastyříková, ředitelka školy

Další možnosti distančního vzdělávání

Škola s nadhledem - on line procvičování
Vzdělávání na dálku na portálu MŠMT
Khanova Akademie - výuková videa v českém i anglickém jazyce
Khanova škola - 3800 videolekcí
Databáze knih zdarma
Audioknihy - hlavně z oblasti povinné četby
Národní pedagogický institut české republiky
Educo nakladatelství - elektronické učebnice zdarma
Projekt SYPO - jak si poradit s online vyučováním
Nakladatelství Fraus - elektronické učebnice zdarma
Learn Tube - vzdělávací portál
Výuka jazyků online zdarma

Vložil 02.04.2020 14:03 Čech Jaroslav