Školní rok 2019-2020

19.9.2020

Ve dnech 7. -9. 11. 2019 probíhal 25. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo 2019 v Českých Budějovicích. Součástí této prezentační výstavy byla i soutěž žáků oboru truhlář, v níž se soutěžilo jak v jednotlivcích tak i v družstvech. Zápolení se účastnilo celkem 9 odborných škol z celé ČR.V nejdůležitějších disciplínách oboru truhlář jsme získali 1. místo v jednotlivcích, a to zásluhou Tomáše Hory, žáka 3. ročníku, a také 2. místo v družstvech, které získal Tomáš Hora s Janem Tašnerem, žákem 2. ročníku.Součástí výstavy byla i soutěž v rámci spolupráce s firmou Trachea a. s. Holešov s názvem "Výjimečný nábytek jako jste vy sami - design jako hra", kde jsme získali u odborné poroty 1. místo. V soutěži o nejlepší prezentaci školy ze všech zúčastněných škol a ostatních vystavovatelů jsme vybojovali u hodnotící komise 1. místo za výjimečnost expozice s důrazem na provedení a nápaditost výrobků.V soutěži o nejlepší prezentaci zahraniční spolupráce s názvem "Dřevo hrou", nám bylo předáno čestné uznání. Poděkování patří také žákům Petru Pavelcovi a Viktoru Novotnému, kteří reprezentovali školu na výstavním stánku. Celkově lze akci hodnotit jako velmi úspěšnou, protože i díky ní se škola dostává do povědomí i v jiných regionech.