Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Akce „AMOK“ – 19. říjen 2023

Akce „AMOK“ – 19. říjen 2023

Bezpečnostní cvičení Policie ČR na SŠNO Bystřice pod Hostýnem

 

Čtvrtek 19. října 2023 byl pro naši školu neobyčejným dnem, odehrálo se u nás bezpečnostní cvičení s Policií ČR.

V 9:45 jsme z chodby uslyšeli mužský hlas. Křičel, ale nebylo mu rozumět. Poté padly dva výstřely. Nevěděli jsme, co se děje, ale pochopili jsme, že situace je asi vážná. Zachovali jsme klid a paní učitelka volala na linku 158. Protože se naše třída nedá uzamknout, dohodli jsme se, že se pokusíme dveře co nejrychleji zabarikádovat. Přisunuli jsme k nim těžký stůl, lavice a židle. Operátorka na tísňové lince nám doporučila zabarikádovat se, schovat se a počkat na příjezd policie. Potom, co se nám podařilo zajistit dveře, jsme postavili v rohu třídy úkryt ze skříněk, lavic a židlí tak, abychom byli před možným nebezpečím co nejvíce chráněni. Všichni jsme se schovali a potichu čekali, co se bude dít dál.

Za dveřmi se začaly ozývat zvuky. Uslyšeli jsme hlasy, občas se ozval šum z vysílačky. To už byla v budově Policie ČR a hledala útočníka. Asi za 40 minut na dveře zabouchal policista a zjišťoval, kdo je uvnitř. Potom nás vyzval, abychom odstoupili od barikády. Ozval se silný náraz. Naše barikáda byla tak pevná, že se ji policistům nepodařilo zdolat, a tak nám nařídili, abychom ji zevnitř rozebrali. Přede dveřmi pak čekali členové zásahové jednotky, kteří nám řekli, abychom se seřadili za sebe a vyšli z učebny. Všichni jsme se zařadili za paní učitelku a následovali policistu, který nám ukazoval, kudy bezpečně vyjít ven. Před školou se nás pak ujali jeho kolegové, kteří nás odvedli do bezpečné zóny.

Po čase jsme pak dostali informaci, že je budova zajištěna a že už nám nehrozí žádné nebezpečí. Vrátili jsme se do školy, kde ke všem promluvila paní ředitelka a poté i velitel zásahu.

Jsme rádi, že jsme se mohli cvičení zúčastnit. Vyzkoušeli jsme si, jak se chovat v krizové situaci a ukázalo se, že umíme dobře spolupracovat a že se můžeme jeden na druhého spolehnout. Bylo velmi zajímavé pozorovat Policii ČR při práci. Během cvičného zásahu jsme si uvědomili, že je to povolání náročné a nebezpečné. Byl to pro nás všechny velký zážitek a už teď se těšíme na další zajímavou akci, kurz sebeobrany, který nás čeká v listopadu.

 

Žáci S2

Do školy vchází muž nezabezpečenými dveřmi a míří k ředitelně, viditelně je rozrušený a ve stresu. Na chodbě pořvává nadávky a chce se mstít. Jeho syn – bývalý žák školy - spáchal sebevraždu. Zoufalý rodič si to jde vyřídit s vedením školy, dle jeho názoru, za to může ředitelka. Vtrhne do kanceláře, usmrtí ředitelku dvěma výstřely a v šoku se odebere do suterénu školy a tam se zastřelí… Scénář jako ze zahraničního filmu. Opravdu se toto může stát jen v zahraničí?

Určitě ne, útoky a napadení se dějí i v našem státě, sice naštěstí ne tak často jako jinde, ale přeci. Je dobré být připraveni než překvapeni. Proto naše škola, ve spolupráci s Policií ČR, uspořádala preventivní evakuační cvičení s názvem AMOK. Scénář byl komunikován na několika schůzkách a zrovna tak i podrobnosti, aby cvičení splnilo svůj účel pro naše žáky, pedagogy, zaměstnance školy, tak pro zasahující hlídky policistů. Byl vyčleněn prostor ve škole, určeny třídy žáků a pedagogů s pokyny, a určena zaměstnankyně pro prvotní nahlášení krizové situace na linku 158. Akce byla spuštěna a všichni aktéři si vyzkoušeli, jak se chovat v krizové situaci vniknutí cizí nebezpečné osoby do školy. Naše škola je dobře zabezpečena, žáci i zaměstnanci poučeni o nevpouštění cizích osob do objektu a i přes to se občas toto stávalo. V praxi si žáci a pedagogové vyzkoušeli evakuaci v krizové situaci, kdy museli přesně dbát pokynů zasahujících policistů a přemístit se na shromaždiště, které v této situaci bylo jiné, než např. při požáru.

Cvičení bylo hodnoceno kladně, naši žáci byli nadmíru ukáznění při evakuaci, za což dostali při závěrečném shrnutí velkou pochvalu. Doufejme, že situaci podobné jako při cvičení nebudeme nikdy muset čelit. Poděkování patří jak vedení naší školy, tak Policii ČR za umožnění tohoto nácviku. Spolupráci při prevenci různých krizových situací určitě v budoucnosti opět přivítáme.

 

G. Holčáková

sekretariát školy

 

Tisková zpráva Policie ČR – KŘP Zlínského kraje:

 

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Taktické cvičení

KROMĚŘÍŽSKO: Cvičili jsme na Střední škole nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem.

Ve čtvrtek v ranních hodinách se plně ozbrojené hlídky sjely k budově Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem provést zákrok proti aktivnímu střelci.

Operační důstojník přijal oznámení od pracovníka školy o střelbě v jejich prostorách. Policisté, kteří se bezprostředně dostavili na místo, měli za úkol střelce eliminovat. Cvičení se zúčastnilo třiadvacet policistů z Územního odboru Kroměříž, odboru služební přípravy a pohotovostního a eskortního oddělení. Účelem cvičení bylo ověření správnosti postupů, koordinace a spolupráce policejních hlídek na místě mimořádné události. Součástí cvičení byla i řízená evakuace několika desítek osob z řad studentů a personálu školy.

 

20. října 2023, por. Radomír Šiška, DiS.