Stravování

Školní jídelna

 

Vaříme pouze z kvalitních čerstvých surovin, nepoužíváme umělá dochucovadla, konzervanty ani polotovary. Žáci si mohou vybírat obědy ze dvou druhů jídel. Skladba jídel odpovídá růstovým a vývojovým potřebám žáků. Dostatek čerstvé zeleniny a ovoce je samozřejmostí. Dbáme na pitný režim žáků, ke všem chodům nabízíme dostatek vhodných tekutin, při snídaních a večeřích bývá výběr z více variant.

 

Žáci ubytovaní na domově mládeže jsou povinni dle řádu DM odebírat celodenní stravu, která se skládá z pěti jídel (snídaně, přesnídávka, oběd, večeře, svačina). Na DM probíhá pravidelně komunikace se žáky, kdy ve formě zasedání domovní rady nám mohou sdělit své připomínky a přání co by chtěli zlepšit a co by si přáli na jídelníčku mít.

 

V neposlední řadě můžeme uvést, že naše kuchařky vaří s láskou a od našich strávníků slýchají pochvaly.

 

Ceny a způsob platby pro strávníky:

 

Pro externí strávníky je cena oběda 65,-Kč a strava je placena v hotovosti v kanceláři školní jídelny nebo převodem na účet: č. ú. 8379400207/0100

 

Ceník stravy pro žáky školy:

          snídaně + přesnídávka (svačina)    28,-Kč

          oběd                                                    33,-Kč

          večeře + svačina                                34,-Kč

          celkem                                                95,-Kč

 

Žáci hradí stravu inkasní platbou ve prospěch účtu školní jídelny: č. ú. 8379400207/0100

(potvrzení o zřízení inkasa stáhnete v menu „Student“ (Tiskopisy ke stažení). Variabilní symbol obdrží u vedoucí školní jídelny.

Doporučený limit u celodenního stravování je 3.500,-Kč,  u studentů, kteří chodí jen na obědy 1000,-Kč. Ve výjimečných případech se lze domluvit s vedoucí stravování na jiném způsobu platby.

 

Informace k systému objednávání stravy přes web a k použití čipů při odběru stravy:

 

Ve školní jídelně je zavedeno objednávání a odhlašování stravy přednostně přes webové rozhraní www.strava.cz . Kód jídelny SŠNO Bystřice pod Hostýnem je 4605. Přihlašovací údaje obdržíte v kanceláři školní jídelny u vedoucí stravování, která vám i ráda poradí a ukáže, jak si obědy na tomto webu přihlásit, nebo odhlásit. Po stažení příslušné aplikace je možno využít pro tuto službu i mobilní telefon se systémem Android.

 

Pro odběr stravy používáme v naší školní jídelně čip.  Žáci a zaměstnanci školy používají čip, který mají pro vstup do školy. Cizí strávníci si čip zakoupí v kanceláři školní jídelny (cena čipu činí 118,- a je pouze zálohová). Před prvním stravováním si musí čip načíst v kanceláři u vedoucí jídelny.

 

Upozornění: objednání a odhlášení stravy pro aktuální den musí být učiněno do 6.00 hod. ráno.

 

Upozornění: dle vyhlášky o školním stravování §4 ods.9 má žák nárok na zvýhodněnou cenu za stravu pouze v případě přítomnosti ve škole a první den plánované nepřítomnosti. Jinak se mu počítá strava jako externímu strávníkovi.

 

Výdejní doby stravy:

 

          Snídaně             6.15 – 7.15 hod.
          Obědy              11.00 – 12.00 hod.   externí strávníci
                                    12.15 – 13.00 hod.   žáci a zaměstnanci
          Večeře              17.15 – 18.00 hod.

 

Žáci, kteří mají odborný výcvik a praktické vyučování, se stravují na výdejně ve školních dílnách v ul. Lipnická, kde je jim strava dovážena ze školní kuchyně.

 

Adresa Školní jídelny SŠNO Bystřice pod Hostýnem:

Mlýnská 1425

768 61 Bystřice pod Hostýnem

Vedoucí Školní jídelny:

Šárka Závorová

Tel.: +420 735 747 435

E-mail: zavorova@ssno.cz

 

Aktuální informace:

 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci ke COVID-19 , dodržuje  naše školní jídelna povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 a 3 pro provozovny stravovacích služeb a další zvýšená hygienická opatření:

 

  • maximální počet osob u jednoho stolu jsou pouze 4 osoby
  • rozestupy 1,5m mezi jednotlivými stoly
  • dodržování rozestupů 2m mezi jednotlivými strávníky čekajícími u výdejového okénka
  • na jídelně nesmí být více osob, než je míst k sezení
  • studenti se nepotkávají s cizími strávníky ve školní jídelně
  • mytí rukou dezinfekčním mýdlem před vstupem do jídelny
  • dezinfekce rukou před vydáním stravy
  • pravidelná dezinfekce stolů a židlí po každém strávníkovi
  • používání roušek a ochranných pomůcek

 

Potvrzení o zřízení inkasní platby 3500 Kč za ubytování a stravování pro žáky ubytované na DM zde. (PDF 404.50 kB)
Potvrzení o zřízení inkasní platby 1000 Kč za stravování pro žáky neubytované na DM zde. (PDF 404.45 kB)
Vnitřní řád školní jídelny zde. (PDF 333.73 kB)