POZOR - inkasní platba za stravu a ubytování

 

Důležitá informace pro ubytované žáky na DM a žáky odebírající stravu
 
Od 1. 9. 2021 bude možno hradit stravu a ubytování na domově mládeže pouze inkasní platbou. Jelikož se platí strava a ubytování zálohově, je nutno, abyste měli inkaso ve svých bankách zadáno nejpozději do konce měsíce července 2021. Tato informace platí pro všechny stravující se žáky i ubytované žáky. 
Limit pro ubytované žáky je 3500,- pro žáky, kteří budou odebírat jen obědy 1.000,-. 
 
Dotazy a informace u vedoucí školní jídelny paní Šárky Závorové na mob. tel. +420 735 747 435.
 
Potvrzení o zřízení inkasní platby 3500 Kč za ubytování a stravování pro žáky ubytované na DM zde. (PDF 404.50 kB)
Potvrzení o zřízení inkasní platby 1000 Kč za stravování pro žáky neubytované na DM zde. (PDF 404.45 kB)