Adaptační pobyt studentů prvních ročníků 2019/2020

Již tradicí se staly adaptační kurzy konané při SŠNO Bystřice pod Hostýnem na chatě Pod Tesákem. I v tomto školním roce 2019/2020 proběhl adaptační kurz I. ročníků pod záštitou projektu Zlínského kraje pod názvem: „Získej sílu“, s reg. číslem: RP19-19/014, ze kterého měli studenti hrazeno ubytování.
Adaptační kurz proběhl v termínu od středy 4. 9. 2019 do pátku 6. 9. 2019. Program kurzu byl zaměřen na turistiku, ale nechyběly ani kulturně či sportovně laděné aktivity a hry. Studenty nejlépe hodnocený byl výlet na Kelčský Javorník se svými 865 m. n. m., rozhlednou o výšce 35 m a s horní vyhlídkovou plošinou ve výšce 30 metrů, na kterou se dostanete po zdolání 156 schodů. Cílem kurzu je podpora o snazší přechod žáků do I. ročníků střední školy v neformálním prostředí Hostýnských vrchů. Zde mají možnost seznámit se nejen s novým kolektivem a svými třídními učiteli, ale poznat i ostatní pedagogické pracovníky, kteří se starají o jejich vzdělávací, výchovnou a preventivní činnost.

Vložil 04.11.2019 18:55 Čech Jaroslav