Do Německa na zkušenou? Na Erasmus+!

Dne 27. září 2017 se na naší Střední škole nábytkářské a obchodní uskutečnila prezentace s názvem : „Do Německa na zkušenou“, kterou pořádá Česko-německé fórum mládeže  pod křídly Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM. Ambasadorka projektu slečna Bc.Veronika Malantová představila studentům posledních ročníků projekt a seznámila je s možnostmi, které se jim po studiu na střední škole otevírají. Studenti se dozvěděli více o možnostech studia, práce, praxe, workcampů a o dobrovolnické činnosti v německy mluvících zemích. Během přednášky si povídali o svém vztahu k Německu, o zážitcích ze stáží v rámci Erasmu+ a o poznatcích ze života. Nešetřili osobními názory a kritickým myšlením. Žáci shlédli motivační video a ve skupinách analyzovali aktuální nabídky vycestování a praktickými tipy, radami a podněty od lektorky. Studenty nejvíce oslovily užitečné webové odkazy a kontakty na agentury a nadace.

„Nebyl to ztracený čas“, pronesl po přednášce  student  David Křapa. „Byl jsem v Německu na Erasmu“ a nelituji. To, že praxe zaštítěné programem Erasmus + se těší u studentů velké oblibě, je fakt. Doufáme, že studentům tím  zatraktivníme  vstup do světa práce a do života vůbec.

Ing. Bc. Olga Pastyříková, ředitelka školy

Vložil 03.10.2017 06:02 Čech Jaroslav