Dřevěná akademie

NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR pořádal v sobotu 8. září 2018 na Slezskoostravském hradě v rámci Festivalu dřeva DŘEVĚNOU AKADEMII Tento vzdělávací projekt z lesnicko-dřevařské oblasti byl organizovaný pro širokou veřejnost všech věkových skupin, především však pro děti a mládež, formou praktických workshopů, poznávacích soutěží a výstavy prací žáků jednotlivých oborů zejména se zaměřením na design nábytku a produktů ze dřeva. V naši expozici se účastníci akce mohli také seznámit s učebním programem školy.

Program obsahoval :
• prezentace středních škol a jejich oborů
• praktické workshopy a soutěže
• výstavu žákovských prací s prezentací řemesla

Partnerem této akce byla :
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, www.soustav-ostrava.cz
Střední odborná škola, Frýdek – Místek, www.sosfm.cz
Střední škola řemesel, Frýdek – Místek, www.ssremesel.cz
Střední průmyslová škola, Hranice, www.spshranice.cz
Střední škola nábytkářská a obchodní, Bystřice pod Hostýnem, www.ssno.cz

Vložil 16.09.2018 10:54 Čech Jaroslav